De kommunale og selvejende dagtilbud

Folketinget har vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, som er trådt i kraft 1. januar 2022. Der er indført nye lovgivningsmæssige minimumskrav til tilsynet med alle dagtilbud både kommunale- og selvejende dagtilbud samt privatinstitutioner.

Styrkelsen af tilsynet har fokus på den pædagogiske praksis og indhold, herunder at de fysiske rammer skaber et godt læringsmiljø for børnene.

Tilsynet skal sikre, at kommunens dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, som dagtilbuddet leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau, byrådet har besluttet er gældende i kommunen.

I Ringkøbing-Skjern Kommune skal det pædagogiske tilsyn understøtte kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Målet er, at der bliver skabt læringsmiljøer med høj kvalitet, så børnene i dagtilbuddene får de bedste rammer og indhold for at trives, lære, udvikles og dannes.

Et tilsyn hviler på to ben.

  • Kontrol for at sikre at dagtilbuddene efterlever gældende lovkrav og kravene i den pædagogiske læreplan.
  • Udvikling for at understøtte kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.

Tilsynet i Ringkøbing-Skjern Kommune udmøntes med afsæt i lovgrundlaget, det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan, Børne- og Familiepolitikken samt Fælles børne- og ungesyn.

I rapporten Ramme for tilsyn i dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune uddybes indhold i tilsynet. Det er et lovkrav, at rammen for tilsyn skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ramme for tilsyn i dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Anne Riis Nilsson
Anne Riis Nilsson
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk