PPR - Rådgivning til Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et tilbud til dit barn. 

I PPR er følgende faggrupper ansat: Pædagogiske konsulenter, psykologer og talehørekonsulenter. Deres opgaver består i rådgivning og vejledning af forældre, dagplejere, pædagoger, lærere, skole- og dagtilbudsledere i såvel private tilbud som kommunale dagtilbud, skoler, specialcentre og specialskoler. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år.

Det tværfaglige samarbejde i PPR har fokus på en tidlig og forebyggende indsats i samarbejde med øvrige fagenheder i Børn & Familie og Dagtilbud & Undervisning. De nære voksne er de vigtigste personer i forhold til det enkelte barns trivsel og dermed dets muligheder for at deltage og at danne relationer i de sociale fællesskaber, som er en forudsætning for udvikling og læring.

Har du brug for råd og vejledning?

Cool Kids - (Link)

Tale-hørekonsulenter - (Link)

Tilbudskataloget - Hjælp til selvhjælp - (Link)

Se også Rådgivning til voksne - (Link)

Kontaktoplysninger
PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Børn og Familie

PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk