Tale-hørekonsulenterne

Tale-hørekonsulenterne er ansat ved PPR. De vejleder og rådgiver forældre, dagplejere, institutioner og skoler i forhold til børn og unge med sprog-, tale- og hørevanskeligheder.

Læs mere herunder:

Kontaktoplysninger
PPR

Tale-hørekonsulenterne

PPR
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

PPR

Tale-hørekonsulenterne

PPR
Nygade 56
6900 Skjern