Sorggruppen for børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi et tilbud til børn og unge som har mistet et nærtstående familiemedlem.

Du kan læse mere om tilbuddet herunder:

Kontaktoplysninger
Sundhedsplejen

Børn og Familie

Sundhedsplejen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk