Livet som handicappet

Vi arbejder for at sætte borgeren i centrum og bidrage til, at borgeren oplever ligeværd og lige muligheder ud fra egne præmisser.
For at det kan lykkes skal der være et tæt samarbejde mellem fagområderne, som også har ydelser til handicappede. Det kan fx være mellem Børn og Familie, Sundhed og Omsorg, Beskæftigelse og Handicap og Psykiatri.

Via menuerne ovenfor bliver du guidet videre til nogle specifikke emner under Handicappet, men ønsker du at se alt indholdet, vælger du blot Menu/Borger/Handicap

Når du vælger et emne, kan du blandt andet se, hvem du skal kontakte om emnet.