Naturpleje

Man skulle måske tro, at naturen vil forblive i sin nuværende form, hvis vi lader den være i fred - men faktisk vil store dele af den vestjysk natur gå tabt, hvis ikke den bliver plejet!

Kommunen foretager naturpleje på både offentlige og private arealer. Den enkelte borger har også mulighed for at bidrage med naturpleje i for eksempel deres sommerhusområde. De kan enten selv eller gennem en forening søge om tilskud til naturforvaltningsprojekter.

Tilskud til naturpleje

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing