Gravetilladelse

Hvis du ønsker at grave i selve vejarealet eller lige i nærheden af vejarealet , skal du huske at søge om en gravetilladelse. Det gælder både for private grundejere og for ledningsejere i forsyninger.

Der modtages kun digitale ansøgninger. Vejledning til den digitale ansøgning findes nedenunder.

For almindelige opgaver kan forventes en sagsbehandlingstid på op til 10 arbejdsdage. Ved større opgaver, samt opgaver der kræver tilladelser fra andre myndigheder, kan sagsbehandlingstiden bliver forlænget.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing