Harmonisering af veje

Klassificeringen af kommunens veje skal i fremtiden være mere ensartet, så der ikke længere er så stor forskel på, hvornår en vej er privat eller kommunal. 

Teknik- og Miljøudvalget har den 19. juni 2018 besluttet at igangsætte en harmonisering af de offentlige veje i Ringkøbing-Skjern Kommune. Senere skal Byrådet træffe endelig beslutning om at omklassificere hver enkelt vej. Det kan dog tidligst ske fire år efter offentliggørelse af beslutningen for den enkelte vej.

Omklassificering er en langstrakt proces, hvor grundejerne langs de berørte veje vil blive informeret og hørt i god tid, inden der træffes beslutninger.

Du kan læse mere om, hvad omklassificering betyder - og om selve processen i menuen nedenfor.

Lovgrundlag for omklassificering

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing