Kommuneveje og private fællesveje

Få overblik over hvilke veje, der er kategoriseret som kommuneveje. 

Der gælder forskellige regler for vedligehold af og beskæring af bevoksning langs kommuneveje og private fællesveje. Det kan du læse mere om herunder.

Giv os et praj hvis du oplever huller i kommunens veje, døde dyr og glasskår på offentlig arealer m.v. 

Kommuneveje - find dem på kortet - (Link)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing