Råden over vej - arrangement


Har du brug for rådighed over offentligt vejareal (veje, stier, fortove og pladser), skal du søge om tilladelse. Det kan for eksempel være i forbindelse med en vejfest, et motionsløb eller lignende.

Der modtages kun digitale ansøgninger. Indgang og vejledning til den digitale ansøgning findes nedenunder.

For almindelige opgaver kan forventes en sagsbehandlingstid på op til 10 arbejdsdage. Ved større opgaver, samt opgaver der kræver tilladelser fra andre myndigheder, kan sagsbehandlingstiden bliver forlænget.

Selvbetjening
Ansøgning om råden over vejareal ved arrangement på kommuneveje
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing