Råden over vej - materiel

Har du brug for at arbejde på eller råde over offentlig vej eller sti, skal du søge om tilladelse. Det kan fx være til opstilling af container, stillads, skurvogn, materialedepot eller lignende.

Der modtages kun digitale ansøgninger. Indgang og vejledning til den digitale ansøgning findes nedenunder.

For almindelige opgaver kan forventes en sagsbehandlingstid på op til 10 arbejdsdage. Ved større opgaver, samt opgaver der kræver tilladelser fra andre myndigheder, kan sagsbehandlingstiden bliver forlænget.

Selvbetjening
Ansøgning om råden over vejareal ved opstilling af materiel på kommuneveje
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing