Sortering af ti affaldstyper – husholdningslignende affald

Virksomheder skal senest d. 31. december 2022 sortere husholdningslignende affald, - ligesom boliger og ferieboliger.

De ti typer af affald er:

Affaldstyper

Der er ingen bagatelgrænse for sorteringen.

VIGTIGT: Som lovgivningen ser ud nu, er det som udgangspunkt kun private renovatører, som må afhente genanvendeligt affald fra virksomheder.

Kommunens Teknik- og Miljøudvalg tager i efteråret 2022 stilling til, om den kommunale ordning for genanvendeligt husholdningslignende affald vil blive åben for virksomheder.

Virksomheder kan fortsat benytte den kommunale ordning for mad- og restaffald og virksomhedsadgang til genbrugspladser.

Gældende regler

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensenvej 1
6950 Ringkøbing