6. januar 2023

5,7 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til folkeskolen

5,7 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til folkeskolen

I 2013 donerede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. En del af de penge kommer nu eleverne i Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler til gavn. Bevillingen skal konkret gå til at hjælpe med at føre skolernes it-strategi ud i virkeligheden.

- Vi er så glade for, at A.P. Møller Fonden har set vores gode ide, og vi glæder os meget til at komme i gang med arbejdet. På skoleområdet har vi it-strategien 'Fra teknologi til didaktik'- det her projekt, som har samme navn, er et naturligt skridt videre med vores strategi, så vi er glade for nu at få flere ressourcer til at gå næste skridt, siger fagchef Flemming Nielsen oven på den glade nyhed.

Bag projektet, som har titlen Fra Teknologi til didaktik, står skolekonsulenterne Anne Maria Durinck Nørgaard, Elin Sørensen og Mads Krogsgaard.

- Gennem årene har Ringkøbing-Skjern Kommune investeret mange penge i godt hardware. Vi har computere, iPads og smartboards. Nu investerer vi i, at lærerne bliver endnu bedre til at lade IT blive en integreret del af undervisningen i alle fag, siger Elin Sørensen.

Eleverne er udgangspunktet

Et mål i folkeskolen er, at eleverne skal uddannes til at være undersøgende, eksperimenterende og vise entreprenørskab - og det gælder naturligvis i alle fag. IT er redskabet, der kan udvikle og udfolde de egenskaber - hvis lærerne er opdaterede på den nyeste viden.

At give lærerne kendskab til nye undervisningsmetoder har længe været på ønskelisten i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor har man også gennem lang tid sat penge af til netop dét formål - men med bevillingen fra A.P. Møller Fonden får projektet nu et ekstra niveau:

- Det her er simpelthen så spændende. Jeg er stolt af, at eleverne i Ringkøbing-Skjern Kommune nu får endnu bedre muligheder for at blive digitalt dygtige og digitalt dannede, og så er jeg glad for, at A.P. Møller Fonden kan se, at det her projekt er noget helt særligt; At vi med projektet kan løfte den lokale folkeskole op på et nyt niveau, siger Kristian Andersen, formand for Børne- og Familieudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der har gennem årene været penge at søge til projekter, der følger skolernes strategi 'Fra teknologi til didaktik', men det har været svært for lærerne at vide, hvad de skal efterspørge:

- Det vil dette projekt hjælpe med at klarlægge, og det vil komme alle til gavn, for lærere vil gerne lave fed undervisning, siger Mads Krogsgaard.

Derfor ser idé-gruppen også projektet som et skoleudviklingsprojekt og ikke et lærer-udviklingsprojekt:

- Der en rød tråd i bekendtgørelserne fra Undervisningsministeriet - nu vil vi oversætte det og omsætte det, så lærerne kan lave undervisning, der i endnu højere grad sætter eleverne i stand til at være undersøgende og eksperimenterende - i alle fag, siger Anne Maria Durinck Nørgaard.

Fra ukritisk til dannet

Et lignende skoleudviklingsprojekt har tidligere været gennemført i Aabenraa Kommune. Det er blandt andet på baggrund af deres erfaringer, at Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt UC Syd som leverandør af projektets indhold.

Projektet har flere mål. Et af de helt klare mål er øget faglig trivsel:

- Eleverne kan godt lide, når vi bruger IT i undervisningen. Når vi med dette projekt bliver endnu dygtigere til at bruge IT i undervisningen, vil eleverne få større motivation og deltagelse, og det vil naturligt medføre større faglig trivsel, siger Elin Sørensen, mens Anne Maria Durinck Nørgaard tilføjer:

- Elever i dag er dygtige til IT, de gamer og er på sociale medier - men de er ukritiske og ikke dannede i IT på fagligt niveau. Når vi som lærere gør IT til en mere integreret del af undervisningen, vil det øge udbyttet for eleverne. Dét vil give dem en øget faglig trivsel og dermed et godt skoleliv.

At Danmark er et digitaliseret land er en gammel nyhed. Ikke desto mindre kræver en digitaliseret hverdag også kompetencer og indsigter, som eleverne skal have ind sammen med undervisningen i historie, matematik og idræt.

I en folkeskole med fuld fart og krævende læreplaner kan det af gode grunde være vanskeligt at nå det hele - men det vil projekt "Fra teknologi til didaktik" ændre på. Projektet vil nemlig sætte fokus på metoderne, og på den måde gøre IT til det naturlige bagtæppe for undervisningen:

- Ved det her ekstra fokus bliver eleverne i Ringkøbing-Skjern Kommune endnu bedre til at begå sig i den digitale verden. Det er derfor, vi kalder det et skoleudviklingsprojekt; for nu rykker folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern op i næste liga, siger Mads Krogsgaard.