5. januar 2023

Vil du hjælpe andre udenlandske kvinder på plads i Danmark?

Colourbox

Er du en af de stærke kvinder i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har udenlandske rødder og slet ikke kan lade være med at hjælpe dine medsøstre på plads i den nye hverdag?

Så er du nok også en af de nydanskere, som kommunens center for frivillighed og selvhjælp, FrivilligVest, rigtig gerne vil i kontakt med.

Den 7. marts starter FrivilligVest nemlig endnu en gang uddannelsen til bydelsmor op – og der er stadig ledige pladser på holdet. Deltagerne behøver ikke tale eller forstå flydende dansk for at være med, men det forventes, at man deltager aktivt i undervisningen.

Gratis uddannelse

Gennem kurset vil nye bydelsmødre få redskaber til at hjælpe andre kvinder med udenlandsk baggrund til en bedre integration og til en bedre kulturel forståelse af det land, de er flyttet eller flygtet til.

Bydelsmødrene vil derudover blive en del af et stærkt fællesskab med andre kvinder. Der er indtil nu uddannet 22 bydelsmødre i Ringkøbing-Skjern Kommune. De repræsenterer ni nationaliteter og 13 forskellige sprog.

- Jo bredere vi dækker kommunen geografisk og jo flere sprog vi i fællesskab taler, des flere kvinder og familier kan vi hjælpe, forklarer Anna Bille, selvhjælpskoordinator hos FrivilligVest og ansvarlig for bydelsmødrenes kursusforløb.

- Så hvis nogle kvinder sidder og tænker, at de med deres modersmål og kulturelle baggrund nok ikke passer ind i kursusforløbet, vil jeg bare sige: Der er også plads til dig - og der er brug for alle, der vil bidrage til projektet, tilføjer hun.

- Mange af de kvinder, som bliver Bydelsmødre, hjælper allerede kvinder i deres netværk ved at dele deres viden og erfaringer. Vi tilbyder dem et gratis uddannelsesforløb, der klæder dem bedre på til at stå med de dilemmaer og svære spørgsmål, der uundgåeligt dukker op i samtalen med nytilkomne, der skal vænne sig til et nyt sprog, en ny kultur og en ny hverdag, forklarer Anna Bille.

Et intenst forløb

Mens uddannelsesforløbet som bydelsmor er både spændende og givende, kræver det også noget af deltagerne:

- Gennem et forløb på fire måneder lærer kvinderne om familieliv, kulturmøde, aktivt medborgerskab og demokratiets præmisser. Der er moduler om små børns udvikling og vigtigheden af institutionsliv og skolegang, om den gode relation til teenagere, om mors rolle i familien, om psykiske udfordringer, ligestilling, opgavefordelingen i hjemmet, arbejdsliv og seksualitet, foruden rammerne for den gode samtale, hjælp til selvhjælp, opsøgende arbejde og bydelsmødrenes særlige rolle og opgave, fortæller Anna Bille og tilføjer:

- Det er et intenst forløb med rigtig mange gode oplæg og dygtige gæsteundervisere – og med mange spændende refleksioner og diskussioner. Man er meget velkommen til at kontakte mig på 29 86 87 30 eller e-mail anna@frivilligvest.dk hvis man vil høre nærmere:

En plads i lokalsamfundet

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der pt. bydelsmødre i bl.a. Hemmet, Lem, Skjern, Fjelstervang, Ringkøbing, Egeris og Astrup. Det er kvinder, som med engagement og ildhu tager et ansvar i deres eget lokalsamfund.

- Både bydelsmødrene og gæsteforelæserne arbejder på frivillig basis, og lægger både tid og energi i at være der for andre. Til gengæld får man som bydelsmor et tilhørsforhold og en genvej til fællesskabet, forklarer Anna Bille og tilføjer:

- På landsplan kan vi se, at bydelsmødrene via uddannelsen og det frivillige arbejde generelt får bedre selvtillid og f.eks. bliver motiverede til at komme i gang med mere uddannelse eller job, eller til at gå ind og tage en plads i lokalsamfundet. De forbedrer deres sprogkundskaber, deres viden om det danske samfund og de får en større oplevelse af at høre til. Mange gør desuden endnu mere for deres børns deltagelse i fritidsaktiviteter og uddannelse, efter at de er blevet bydelsmødre.

Herudover viser erfaringen, at bydelsmødrene ofte kan komme tættere ind på livet af mennesker, som f.eks. kommunens sagsbehandlere kan have svært ved at nå. Det kan de bl.a. på grund af deres sproglige mangfoldighed, deres tilstedeværelse i og kendskab til lokalsamfundet, deres fleksible ”åbningstider” og den genkendelighed andre kvinder oplever i mødet med bydelsmødre.

- Herudover kan bydelsmødrene skabe noget ligeværd og en respektfuld dialog - og derigennem videregive vigtig information om det omkringliggende samfund og viden om, hvor en kvinde kan søge hjælp, forklarer Anna Bille og understreger, at bydelsmødrene ikke erstatter andre f.eks. kommunale indsatser, men derimod ofte fungerer som et bindeled.

 

Fakta:

Et nyt hold bydelsmødre starter op d. 7. marts 2023 i Ringkøbing. Uddannelsen forløber over 15 uger med undervisning en aften om ugen i kl. 17-20. Læs mere her:

https://frivilligvest.dk/bliv-selv-frivillig/bliv-bydelsmor/

 

Tilmelding og yderligere information hos FrivilligVest’s selvhjælpskoordinator Anna Bille, 29 86 87 30, anna@frivilligvest.dk

Dét siger bydelsmødre i Ringkøbing-Skjern Kommune om det frivillige arbejde:

”Det er fantastisk alt det, som det frivillige arbejde giver én tilbage. Ingen er perfekte men alle kan vokse med opgaven som Bydelsmor. Man udvikler sig selv ved at give lidt af sin tid til andre og hjælpe dem med deres udfordringer. Det kan have en ubeskrivelig god domino-effekt i andres liv.” 

”Jeg elsker at hjælpe andre, og jeg har oplevet hvordan det er, når man er udlænding i et fremmed land. Derfor vil jeg gerne dele min erfaring med andre. Når andre personer, som jeg er med til at hjælpe, kan føle lidt varme i deres hjerter, så er jeg også positiv og glad.”