26. april 2017

Social- og Sundhedsudvalget holder fast i linje ved tildeling af plejebolig

Social- og Sundhedsudvalget holder fast i linje ved tildeling af plejebolig

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på et udvalgsmøde onsdag d. 26. april en personsag. Drøftelsen giver anledning til at fastholde den linje, der tidligere er anvendt i forbindelse med tildeling af plejeboliger.

På mødet fik udvalget en grundig orientering om personsagen, og med baggrund i den politiske drøftelse valgte et flertal at holde fast i beslutningen i den konkrete sag. Dermed holder udvalget fast i, at der ud fra en konkret, individuel vurdering fastsættes et passende tilbud i forhold til den enkelte persons behov.