28. august 2018

Ny aftale skal sikre praktikpladser – og kvalificeret arbejdskraft

Ny aftale skal sikre praktikpladser – og kvalificeret arbejdskraft

I både industrien og byggeriet mangler de kvalificeret arbejdskraft. Sådan lyder hovedhistorien i de nationale nyhedsmedier efterhånden så tit, at år 2030, hvor 30 procent af en ungdomsårgang ifølge regeringens målsætning skal vælge en erhvervsuddannelse, ligger meget langt ude i tidshorisonten.

I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdes der allerede ihærdigt på at sikre, at man når målsætningen, og at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.

Derfor har kommunen og Dansk Byggeri netop indgået en partnerskabsaftale, der skal bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Aftalen blev underskrevet af borgmester Hans Østergaard og repræsentanter for Dansk Byggeri i Midt og Vestjylland, BYG Skjern-Tarm, Dansk Byggeris lokalforening i Ringkøbing og Omegn samt Ringkøbing Murermesterforening på Rådhuset i Ringkøbing i går.

Den skal understøtte, at flere unge og flere borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune uddanner sig indenfor bygge- og anlægsbranchen og indenfor fremstillingsindustrien.

For at sikre, at de unge kan gennemføre et erhvervsuddannelsesforløb, skal aftalen desuden understøtte elevers mulighed for at opnå en læreplads i branchen.

- Vi kan se, at vores virksomheder begynder at mangle kvalificerede, faglærte medarbejdere. Så selvfølgelig er jeg glad for, at vi gennem partnerskabsaftalen her forpligter hinanden på at sikre, at de unge får den nødvendige viden om - og de nødvendige muligheder for at tage en uddannelse indenfor bygge- og anlægsbranchen og indenfor fremstillingsindustrien, siger borgmester Hans Østergaard om aftalen.

Praktikpladser og fritidsjob

Som led i aftalen og med henblik på at understøtte ovenstående vil Dansk Byggeri i aftaleperioden understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes indsatser gennem følgende aktiviteter:

Kontakter med virksomheder med henblik på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne 
Yde en aktiv indsats for at flytte unge fra skolepraktik til uddannelsesaftale/elevplads
Arbejde for at der åbnes op for muligheden for et fritidsjob, således at de unge introduceres til arbejdet på et tidligt tidspunkt.

Omvendt forpligter Ringkøbing-Skjern Kommune sig i den løbende aftaleperiode til at fortsætte de igangværende initiativer - og iværksætte nye, der skal understøtte, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det gælder f.eks. projektet "Virksomheder i skolen", hvor elever og lærere besøger erhvervsskolen og hvor der afholdes temadage i folkeskolen med fokus på lokale uddannelses- og jobmuligheder.

Partnerskabet i aftalen forankres i kommunens Videnudvalg, og det er aftalt, at der en gang årligt udarbejdes en plan for udførelse og udvikling af aktiviteter, der understøtter aftalens formål. Forud for udarbejdelsen af en ny plan evalueres de forudgående aktiviteter.