26. februar 2018

Borgmester udtrykker stor bekymring over manglende investeringer i togdriften

Borgmester udtrykker stor bekymring over manglende investeringer i togdriften

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Hans Østergaard udtrykker i et høringssvar stor bekymring over, at regeringens "Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032" slet ikke lægger op til modernisering af togdriften i Vestjylland.

Dermed er Vestjylland - som det eneste sted i landet - kørt ud på et sidespor, når det gælder offentlig transport. Derfor er det af hensyn til både passagerer og erhvervsliv, at borgmester Hans Østergaard udtrykker sin bekymring i høringssvaret til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs hele høringssvaret.

I samme høringssvar udtrykkes atter bekymring i forhold til Midtjyske Jernbaners mulige overtagelse af strækningen Skjern-Holstebro.

- Vi er den del af Danmark, man normalt refererer til som produktionsdanmark. Det betyder fx, at vores bidrag til BNP ligger 18 procent over landsgennemsnittet. Samtidig har vi landets laveste ledighed, og derfor er det altafgørende for tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft og dermed den fremtidige vækst og bosætning, at vi har en tidssvarende og effektiv infrastruktur, siger Hans Østergaard.

- Et Danmark i balance kræver tidssvarende infrastruktur, og jo bedre pendlermuligheder, desto bedre vil erhvervslivet også stå, når det kommer til at rekruttere attraktiv arbejdskraft. Og det er klart, at vi ikke kan være tilfredse med en situation, hvor togtrafikken langsomt udhules, fortsætter han.

Høringssvaret fra Ringkøbing-Skjern Kommune lægger også vægt på en tidssvarende jernbane som afgørende for bosætning, og på, at en attraktiv togforbindelse er del af løsningen på det øgede trafikpres på vejene, som en position som landets fjerdestørste turismekommune skaber.

Der peges desuden på, at de tre forbindelser, der eksisterer i kommunen i dag har nogle af de laveste maksimale hastigheder på det statslige jernbanenet, samtidig med, at det netop er på lange strækninger i Danmarks arealmæssigt største kommune, at jernbanen kommer til sin ret.

Fortsat bekymring om Region Midtjyllands mulige overtagelse af strækningen Holstebro-Skjern

Kommunen har tidligere udtrykt sin bekymring i forhold til sammenhængen i togtrafikken lokalt og i forhold til isolation til det nationale net, hvis Region Midtjylland overtager ansvaret for indkøb af trafik på strækningen Holstebro-Skjern. Da Midtjyske Jernbaner i givet fald vil overtage strækningen Holstebro-Skjern.

Høringssvaret udtrykker fortsat bekymring i forhold frekvensen af afgange, antallet af unødvendige skift og problematisk koordinering med andre operatørers takstsystemer.