5. december 2022

60 legepladser får en tur i karrusellen

60 legepladser får en tur i karrusellen

På legepladsen mellem gaderne, på vendepladsen eller på områdets tomme grund har børn gennem årene mødt hinanden til gyngeture, farttest af karrusellen og måske udveksling af hemmeligheder, som de voksne ikke må vide noget om. Det har været hyggeligt – men det har til tider også været en sikkerhedsmæssig farlig leg.

Det skal der nu kigges nærmere på.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har netop besluttet, at der skal dannes et overblik over og styr på de juridiske forhold på de 60 legepladser, der nu er i søgelyset.

Hvem ejer legepladsen

Udfordringen med de mange legepladser er usikkerhed omkring det juridiske ejerskab, om forsikringsforhold og et spørgsmål om hvem der skal vedligeholde gynger, vipper, klatrestativer og hvad der ellers er på pladsen. Usikkerheden kan nemlig i værste tilfælde få meget alvorlige konsekvenser.

Legepladser skal løbende vedligeholdes, ligesom der skal gennemføres autoriserede inspektioner af sikkerheden. Ringkøbing-Skjern Kommune sørger for tilsyn og inspektioner på de kommunale legepladser, mens opgaven og ansvaret ligger hos grundejerforeninger og sogneforeninger ved de private legepladser. Men hvis ikke der er en formel aftale med de private foreninger om ejerskab og forsikring af legeredskaberne, så ender ansvaret i forbindelse med en ulykke hos Ringkøbing-Skjern Kommune, som ejer af arealerne.

- Vi har som kommune ingen ambitioner om, at legepladserne skal fjernes – langt fra. Men for alles skyld skal der være styr på jura i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke, siger Ole Nyholm Knudsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget og fortsætter:

- Legepladserne tilhører grundejerforeningerne og sogneforeningerne, og de skal derfor sørge for de rigtige tilsyn og forsikringer. Gør de ikke det, og der sker en ulykke, lander ansvaret hos os, og det er ikke et ansvar, vi som kommune kan tage på os.

”Oprydningen” i legepladserne på kommunale grunde begyndte ved en konkret henvendelse fra grundejerforening, der var i tvivl om reglerne og derfor bad kommunen om hjælp til at finde ud af, hvad der var hoved og hale i sådan en legeplads. Medlemmerne i foreningen havde mange relevante spørgsmål som eksempelvis hvem ved noget om legepladserne, hvem skal vedligeholde pladserne, hvem har ansvaret i tilfælde af ulykker, hvad med forsikring, hvad siger loven osv:

- Den henvendelse blev startskuddet til at rode – eller rydde op – i de her legepladser. Det var rigtig godt, de henvendte sig, for det viste sig, at kommunen i sidste ende er ansvarlig på disse legepladser, hvis der ikke er indgået andre skriftlige aftaler. Da der, så vidt vi ved, ikke findes nogen skriftlige aftaler, står kommunen med en meget stor ansvarsopgave, som vi aldrig har taget på os.  Foreningerne har fået lov at have legepladserne. Tilladelserne er der, og vi ved også, hvor legepladserne er. Men vi har ingen skriftlige aftaler om vedligehold, forsikring og tilsyn, siger Per Høgh Sørensensen, afdelingsleder ved Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Mange grundejerforeninger har styr på forsikringsdelen, men de vedligeholder selv pladserne, og det kan blive et stort problem, hvis der sker ulykker. Det skal vi selvfølgelig have ryddet op i, så derfor får alle grundejer- og sogneforeninger nu besked i e-boks om, at her er noget, vi skal have styr på, tilføjer han. 

Kommunen vil ikke blot have styr på forsikringerne men også på, at foreningerne sikrer, at de får ført de lovpligtige tilsyn. Det er en omkostning for en forening. Men det kan blive endnu dyrere, hvis ikke de har styr på sikkerheden. Der er derfor også foreninger, som har valgt at pille legepladsen ned, fordi de ikke har penge til de lovpligtige tilsyn.

Kig i e-boks

Administrationen har sendt besked i e-boks til ejerforeningerne om at få indgået en skriftlig aftale om ejerskab, forsikring, vedligehold og tilsyn på de lokale pladser. Sammen med beskeden bliver der sendt en vejledning, hvoraf det fremgår, hvilke krav der er til vedligehold og et tilbud fra et eksternt firma om legepladsinspektion. Ringkøbing-Skjern Kommune har i forvejen en aftale med det eksterne firma om inspektion af de kommunale legepladser, og firmaet tilbyder foreningerne samme rabatordning, som Ringkøbing-Skjern Kommune har.

E-boks er kommunens eneste vej til foreningerne, men det har vist sig at være vanskeligt at få foreningerne i tale ad den vej. Det er imidlertid meget vigtigt, at man i foreningerne holder øje med e-boks i denne sammenhæng; Hvis ikke de reagerer på administrationens henvendelse, bliver der nemlig sat et opslag op på den pågældende legeplads med besked om, at ejerne har to måneder til at give sig til kende, og at redskaberne ellers bliver fjernet.