14. december 2022

En hjælpende hånd til varmeforsyning i landdistrikter og landsbyer

Colourbox

Inden nytår vil alle husejere med oliefyr eller naturgas i naturgasområder modtage et brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune om mulighederne for at blive tilkoblet fjernvarme.

Loven er ret klar på området; eksisterende fjernvarmekunder må ikke lide økonomisk overlast af, at nye kunder bliver tilsluttet fjernvarmenettet.

Dét er baggrunden for, at mange af de borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der pt forsøger at holde varmen med dyr naturgas og oliefyr måske bliver skuffede, når de åbner det brev, som kommunens Plan-afdeling før nytår udsender om mulighederne for at blive koblet på det eksisterende fjernvarmenet.

For langt de fleste boligejere i de såkaldt naturgasfyrede områder vil opdage, at de bor i en rød zone, dvs. i områder, hvor de ikke umiddelbart skal regne med at kunne lune sig med fjernvarme fremover.

Uforholdsmæssigt dyrt at etablere fjernvarme

Opdelingen af kommunen i røde, gule, grønne og blå zoner fremgår af den varmeplan, som byrådet netop har vedtaget.

Grønne og blå markeringer på kommunekortet indikerer, at der er hhv. planlagt eller udlagt fjernvarme i ens område, og at man relativt hurtigt kan blive tilkoblet, hvis man ikke allerede er det.

Røde zoner viser områder, hvor kommunens screening har vist, at tilkobling til eksisterende fjernvarme ikke er en økonomisk realistisk mulighed, mens screeningen af de gule markeringer viser, at fjernvarme kan udrulles, såfremt der lokalt kan samles tilstrækkelig opbakning.

Screeningen kommer som en del af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), hvor det er aftalt, at kommunerne skal udarbejde varmeplanlægning for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynet. Samtidig skal kommunerne inden nytår informere borgere med oliefyr og naturgas om, hvorvidt de kan se frem til at kunne blive koblet på fjernvarme fremover. Arbejdet med den planlægning er sket med stor hjælp fra eksisterende varmeværker.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune bor ca. halvdelen af borgerne i områder, hvor det eksisterende fjernvarmenet ikke dækker, og hvor det langt de fleste steder ville være uforholdsmæssigt dyrt at etablere forbindelse, siger Ivan Thesbjerg, konstitueret afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Planafdeling.

Han tilføjer:

- Varmeforsyningsloven giver ikke os som kommune mulighed for at påbyde husejerne fælles varmeforsyning og bosætningen er for spredt til at markedskræfterne vil gøre det.

Også formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Ole Nyholm Knudsen, peger på, at fjernvarmen har svært ved at nå ud til landsbyerne og landdistrikterne:

- Vi bor i Danmarks geografisk største kommune, hvor al den plads, vi normalt er glade for at have omkring os, nu også kan oversættes til, at vi bor så spredt, at det rigtig mange steder slet ikke kan svare sig at udlægge fjernvarmerør fra de etablerede fjernvarmeværker, siger han.

- Det er vigtigt at forstå, at hverken kommunen eller de eksisterende fjernvarmeværker kan etablere en fælles løsning. Derfor er det i høj grad op til lokale borgere selv at tage et initiativ – og at sørge for at få så mange beboere i landsbyen med på et fællesanlæg, at det kan betale sig, forklarer Ole Nyholm Knudsen.

Han peger på, at borger- og sogneforeningerne eller andre lokale kræfter i mange landsbyer allerede arbejder på at undersøge mulighederne for at etablere en fælles varmeforsyning - et arbejde som kommunen støtter.

Hjælp at hente

Kommunen har bl.a. hjulpet med at søge penge til at afholde borgermøder og invitere oplægsholdere. Desuden får kommunen undersøgt, hvilke realistiske muligheder, der er for at etablere en form for fælles varmeforsyning f.eks. gennem lokale a.m.b.a.’er og evt. i samarbejde med eksisterende fjernvarmeværker. Dette arbejde omfatter landsbyer både indenfor og udenfor naturgasområderne.

- I det hele taget opfordrer vi til, at man i fællesskab i landsbyerne får afsøgt interessen for at gå sammen i en fælles varmeløsning, der kan stabilisere ens varmeudgifter og sikre forsyningen uden brug af gas. Vi står klar til at hjælpe med vejledning f.eks. i forhold til at søge støttekroner til en lokal screening siger kommunens landdistriktskoordinator Lotte Finnerup.

På hjemmesiden https://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/varmeinfo har kommunen samlet en række gode råd og links til nyttig viden om varmeforsyning. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.

 

FAKTA:

Hjemmesiden https://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/varmeinfo samler gode råd og links til nyttig viden om varmeforsyning. Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret.

 

Kommunens strategiske varmeplan er udarbejdet som et kort med fire område-kategorier:

Blå områder, hvor der allerede er godkendt og udrullet fjernvarme. Kontakt det lokale fjernvarmeværk, hvis du ønsker fjernvarme.

Grønne områder, hvor der er et godkendt varmeprojekt, men hvor fjernvarmen ikke er udrullet.

Gule områder, hvor kommunen vurderer, at fjernvarme kan udrulles, såfremt der lokalt kan samles tilstrækkelig opbakning.

Røde områder, hvor kommunen vurderer, at fjernvarme ikke er realistisk, og hvor det derfor er individuelle eller mindre fællesanlæg, der skal fokuseres på.

Områder uden farve er ikke screenet, fordi de ligger udenfor naturgasområderne. De kommer dog til at indgå i den kommende undersøgelse/screening, som kommunen er i gang med.