15. januar 2018

Elevløft markeres med ministerbesøg på Tarm Skole

Elevløft markeres med ministerbesøg på Tarm Skole

Når hver tredje elev forlader folkeskolens 9. klasse med lavere karakter end 4 i dansk og matematik, begrænser det ikke kun de pågældende elevers muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. De lave karakterer er også en opfordring til skolens ledelse om at tage fat på udfordringen.

Dén opfordring har de i dén grad taget til sig på Tarm Skole, hvor 34 procent af afgangseleverne ifølge Undervisningsministeriets opgørelse fra 2014-2016 forlod skolen med maksimum 4 i folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik.

Allerede i 2013 igangsatte Tarm Skole små turboforløb, kompetencebaseret holdopdeling af eleverne for at give bedre vilkår for differentiering, læse- og skriveløft og en mentorordning i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Med midler fra bl.a. Undervisningsministeriets Skolepulje og læringsmetoder fra bl.a. LøkkeFondens DrengeAkademi-program har skolen siden kunnet udvikle disse tiltag yderligere.

Forældrenes medspil er afgørende

Derforuden har skolen flyttet skole-hjem-samtalerne til først på skoleåret og i markant grad intensiveret forældreinvolveringen og -samarbejdet.

- I flere år har Tarm Skole arbejdet intenst på at løfte elever, der haltede bagud i skolen. Der er tale om elever af begge køn, men især er mange af vores drenge udfordret i forhold til at lære mest muligt i en bogligt orienteret skole, fortæller skolens leder Else Thorup. Om det øgede fokus på at involvere forældrene, forklarer hun:

- Det vi kan se er, at når forældrene bliver mere involverede og tager et større medansvar for deres børns læring, så rykker det virkelig. Forældrenes medspil har haft en helt afgørende betydning.

Else Thorup peger desuden på små turboforløb og organisering af eleverne i kompetencebaserede hold som de væsentligste faktorer for, at eleverne på Tarm Skole allerede scorer markant højere karakterer i tests og eksamener, end da Undervisningsministeriet opgjorde tallene.

I forbindelse med de afsluttende prøver i foråret/sommeren 2017 så skolen et tydeligt karakterløft målt over samtlige prøver. Hvor gennemsnittet for alle skolens elever i skoleåret 2015/16 lå på 6,03, var det året efter steget til 6,82.

Matematik med ministeren

Det er de fremskridt og vejen dertil, undervisningsminister Merete Riisager gerne vil høre om, når hun på torsdag den 18. januar besøger Tarm Skole. Ministeren skal være med i en matematiktime i 7. klasse, hvor undervisningen foregår i kompetenceopdelte hold, så alle ligger på niveau med undervisningen – og dermed alle får et fagligt løft. Desuden vil elever gå i dialog med ministeren om skolens ”Læse- og skriveløft”, hvor systematik, logbog, mentorordning, forældrehjælp og andre indsatser tilsammen har løftet elevernes læse- og skriveevner i væsentlig grad.

- At ministeren vælger at besøge Tarm Skole er nok ikke nogen tilfældighed, siger Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han peger på, at ledelsen på Tarm Skole virkelig har lagt sig i selen for at vende udviklingen.

- For Tarm Skoles vedkommende arbejdes der flot og målrettet med læringsindsatser, og sidste skoleårs resultat ligger klart over forrige skoleårs resultater – og højere end forventeligt i forhold til forældrenes socioøkonomiske forhold, siger Flemming Nielsen.   

Effektivt – og dyrt

Mentorordninger, elevdifferentiering, korte – og for fremtiden længere - turboforløb, nye læringsmetoder med tilhørende undervisningskompetenceløft for lærerne og andre tiltag løfter altså elevernes faglighed. Men de koster også på bundlinjen. Derfor har Tarm Skole søgt og fået midler fra Satspuljen til turboforløb for 8. klasses elever, der erklæres ’ikke uddannelsesparate’, ligesom skolen har et samarbejde med LøkkeFonden om sommerforløb og om metodeudveksling.

Og endelig har Tarm Skole i lighed med 120 andre danske folkeskoler altså søgt om Undervisningsministeriets Skolepulje med 500 mio. kr. til løft af fagligt svage elever. Puljen blev offentliggjort i april sidste år og involverer et tæt samarbejde med ministeriets læringskonsulenter om råd og vejledning.

Hvis skolen kan formå at løfte elevernes faglighed, så ministeriet kan spore en resultatmæssig progression for elevernes afgangsprøve i 9. klasse, udløses en økonomisk gulerod i enden af forløbet i form af en kontant bonus på over en million kroner til skolen over de kommende tre år.

- Vi er ret optimistiske i forhold til at nå målet, fortæller Else Thorup. Hun peger på, at bonussen vil være penge som skoleledelsen vil omsætte til flere turboforløb, mere kompetenceopbygning og større forældresamarbejde. Alt sammen selvfølgelig til gavn og glæde for eleverne.

Hermed rammer Tarm Skole plet i forhold til regeringens ønske med puljen:

- Regeringen har ambitioner for alle børn og unge. Derfor er det vigtigt, at vi gør en særlig indsats for at løfte niveauet for de fagligt mest udfordrede, så flere børn og unge får de kundskaber, der er nødvendige for at opfylde deres uddannelses- og jobdrømme. Skolepuljens penge skal skabe engagement blandt skoleledere, undervisere og ikke mindst forældrene, som forhåbentlig vil benytte lejligheden til at tage et endnu større ansvar for deres børns læring, sagde undervisningsminister Merete Riisager ved offentliggørelsen af Skolepuljen sidste år.

Undervisningsminister Merete Riisager (L) besøger overbygningen på Tarm Skole på torsdag den 18. januar