13. januar 2021

Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

colourbox

2.255. Så mange oliefyr opvarmer stadig husene i Ringkøbing-Skjern Kommune, der ellers allerede i 2008 nedsatte et Energiråd og politisk vedtog en energistrategi, der skal gøre kommunen mere grøn.

Fossile brændsler som f.eks. olie i opvarmningen er med til at spænde ben for de bestræbelser. Og derfor er et af målene i kommunens energistrategi 2021-23 da også at få udfaset de sidste oliefyr i private boliger og erstattet dem med en mere klimavenlig varmekilde.

Også på statsligt plan arbejdes der for at udfase de klimabelastende oliefyr, og bl.a. til det formål åbner Energistyrelsen i første kvartal i år for endnu en tilskudspulje på hele 675 mio. kr. som private kan søge til energirenoveringer af private hjem.

- En af de energirenoveringer, hvor der er rigtig mange tilskudskroner at hente, er netop udskiftning af et gammelt oliefyr. Så er man stadig ejer af et oliefyr eller gasfyr, så er det måske nu man skal skifte til fjernvarme eller varmepumpe, siger Henning Donslund, specialkonsulent i Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fordele for økonomi og klima

Han peger på, at det statslige tilskud kan søges til en lang række boligforbedringer, der sparer energi, og understreger, at tilskuddet er så markant, at det bliver mærkbart billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger.

- Samtidig har man udsigt til en lavere varmeregning, ligesom man forbedrer sit indeklima og gør en positiv forskel for vores klima ved at spare energi og dermed udlede mindre CO2, tilføjer han.

Henning Donslund minder om, at der IKKE gives statsligt tilskud til energirenoveringer, der allerede er påbegyndt.

- Man må gerne indhente tilbud, men en aftale med en håndværker betyder, at man ikke kan opnå tilskud, forklarer han og opfordrer til, at man læser vejledningen til tilskudspuljen rigtig godt igennem, før man skriver sin ansøgning.

Vejledningen findes på Energistyrelsens hjemmeside på https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud

Hér kan man også tilmelde sig styrelsens nyhedsbrev, så man får direkte besked via e-mail, når puljen åbner.

Gå i gang med ansøgningen nu

Energirenoveringstilskuddet er skattefrit for private boligejere, og på Energistyrelsens hjemmeside oplyses det, at der åbnes for ansøgninger ’i første kvartal af 2021’.

Alligevel anbefaler kommunens Energisekretariat, at man hurtigst muligt får set på mulighederne for at indsende en ansøgning:

- Pengene uddeles efter først-til-mølle-princippet, og for at være kvalificeret til at søge puljen skal ens bolig have et gyldigt energimærke. Det betyder, at man forud for ansøgningen skal have en autoriseret energirådgiver ud og udfærdige en energirapport med et energimærke, forklarer Henning Donslund.

Det koster typisk 6.000-7.000 kr. at få gennemgået boligen med henblik på at få udarbejdet et energimærke. Til gengæld kan der også søges tilskud på op til 3.000 kr. til at få udarbejdet energimærket.

Søger man kun Energistyrelsens pulje om tilskud til at erstatte sin nuværende varmekilde med en varmepumpe, behøver man dog ikke fremvise et energimærke på boligen.

Herudover peger Henning Donslund på endnu en god grund til at være klar med en ansøgning, når puljen åbner:  

- Man har to år til at få energirenoveringen udarbejdet fra den dato, man får tilsagn om støttekroner, så selvom man ikke hér og nu har et tilbud fra en håndværker på plads, er det en god idé at søge puljen, tilføjer Henning Donslund.

Dobbelt gavn af puljepenge

Også fra kommunens landdistriktskoordinator, Lotte Finnerup, lyder der en opfordring til at man som husejer får undersøgt mulighederne for at søge Energistyrelsens energirenoveringspulje:

- Tilskudspuljen for 2020 var på 245 mio. kr., og der var rift om pengene. I 2021 er beløbet hævet til 675 mio.kr., men eftersom vi ved, at en stor del af boligmassen i Ringkøbing-Skjern Kommune godt kunne trænge til en energirenovering, kan puljen være med til at løfte boligstandarden og værdien i både land og by i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger hun og fortsætter:

- Energimærket er godt at have, hvis man overvejer at sælge, eller hvis man skal låne penge i banken til renoveringen. Og energistyrelsens penge kan ligeså godt gøre dobbelt gavn i vores landdistrikter og landsbyer som i andre dele af Danmark.

’Dobbelt gavn’ fordi puljepengene fra Energistyrelsen – ud over fordelene ved en nedbringelse af Co2-udledningen, det forbedrede indeklima i et energirenoveret hus og den økonomiske besparelse på f.eks. varmeregningen - også er med til at give lokale håndværkere ordrer i bogen.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud​ hvor du også kan tilmelde dig nyhedsmail, så du får direkte besked via e-mail, når næste ansøgningsrunde til tilskudspuljen åbner.