13. januar 2021

Vaccinen venter på de +65-årige

colourbox

Køen til at få en corona/Covid-19 vaccination er lang, og mange danskere er utålmodige efter, at det skal blive deres tur til at få det første stik.

Derfor beder Region Midtjylland nu om, at de borgere, der allerede har fået brev i deres e-Boks med besked om, at de kan bestille tid til en vaccination, faktisk får det gjort – og gerne hurtigst muligt.

Det drejer sig om gruppen af borgere på 65 år og derover, som bor i eget hjem, men er visiteret til hjælp fra hjemmeplejen. I Region Midtjylland dækker denne gruppe godt 9.700 borgere.

Heraf er 2.500 blevet vaccineret, og andre har bestilt tid til vaccination. Men fra regionen lyder det alligevel, at der er ledige vaccinationstider til den sundhedsprioriterede gruppe af +65-årige, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der ca. 550 borgere i den gruppe. En del af disse har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og er på den baggrund visiteret til transporthjælp fra kommunen, hvilket betyder, at størstedelen allerede er blevet vaccineret. I den øvrige del af gruppen halter det dog lidt:

-  Blandt de borgere over 65, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje og som selv skal sørge for at transportere sig til Herning eller få hjælp fra pårørende, kan vi se på tallene, at det kniber med at få bestilt tid og komme afsted, fortæller Anja Thoft Bach, fagchef i Sundhed og Omsorg.

Hun udtaler sig på baggrund af oplysninger fra Region Midtjylland, der håber, at alle i den pågældende +65-år gruppe, der vil vaccineres, har fået det første stik inden den 19. januar.

- Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan blive vaccineret efter den 19. januar, hvis man er over 65 og modtager hjælp fra hjemmeplejen. Men nationalt er der et åbent vindue for netop dén gruppe i øjeblikket til vaccinationerne. Og derfor har de borgere nu førsteprioritet og derfor nemmere ved at komme igennem og få en tid, når det passer dem, siger Anja Thoft Bach.

Siden de første ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune modtog indkaldelser til vaccination i deres e-Boks, har kommunens hjemmepleje været i dialog med gruppen af borgere over 65 år for netop at sikre, at de får tjekket deres e-boks og får booket tid til en vaccination.

- Vi kan høre fra hjemmeplejen, at nogle i gruppen venter på besøg af pårørende for at få hjælp til at bestille tid eller til transporten til vaccinationscentrene, mens andre først lige har modtaget indkaldelsen i deres e-Boks, siger Anja Thoft Bach.

Selvom hjemmeplejen har travlt med de daglige opgaver, bekræfter Anja Thoft Bach, at de kan give en håndsrækning med at få bestilt tid til vaccination, hvis en borger har brug for hjælp til at få det gjort.

Derudover opfordrer hun til, at pårørende til borgere over 65 år, der er visiteret til hjemmepleje, træder til og sørger for at sikre, at de kommer afsted til vaccinationen.

Region Midtjylland har oprettet syv vaccinationscentre, bl.a. i Herning og Holstebro, og det er på ét af de syv centre, man kan bestille tid til vaccination. 

Bemærk venligst:

Ringkøbing-Skjern Kommune kan ikke tage imod bestillinger til vaccine. 

Man skal bestille tid til vaccinationen mod corona/Covid-19 som anført i det brev i e-Boks som de nationale sundhedsmyndigheder har sendt ud til gruppen af +65-årige, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

Borgere, der IKKE har modtaget brev fra de nationale sundhedsmyndigheder endnu, er nødt til at vente med at bestille vaccinationstid, til indkaldelsen kommer i e-Boks eller pr. brev, hvis man ikke er tilmeldt e-Boks. 

 

Læs mere om vaccination mod COVID-19 på:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside (https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination)

Region Midtjyllands hjemmeside (https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/vaccination-mod-covid-19/)