7. januar 2021

Hjælp ældre med tidsbestilling og transport

colourbox

Mens de praktiserende læger og kliniksygeplejersker torsdag mødte op på kommunens plejehjem og ældrecentre for at vaccinere beboere og dele af personalet, skal de hjemmeboende ældre, der er indkaldt til corona/COVID-19 vaccination møde op på de regionale vaccinationscentre i Herning eller Holstebro for at få deres første stik.

Onsdag formiddag krævede det hurtig og utraditionel tænkning at få etableret transportmuligheder, så kommunen i en fart kunne sende de første 40 ældre hjemmeboende borgere og i alt 20 medarbejdere fra aflastningsenheden og ældrecentre til vaccination i Herning.

Eller som fagchef i kommunens afdeling for Sundhed og Omsorg, Anja Thoft Bach, siger:

I en akut situation brugte vi vores ordentlighed som kommune og vores gode professionelle dømmekraft som medarbejdere til at udvælge de ældre og sikre, at de kom afsted til vaccinationen.

Hjælp til de ældre

Herefter er der truffet en såkaldt formandsbeslutning fra Social- og Sundhedsudvalgsformand Lennart Qvist baseret på en aftale, der for nylig er indgået mellem staten og KL – en aftale, der forpligter kommunerne til at hjælpe de ældre i målgruppen med at komme til de regionale vaccinationscentre, hvis der er et behov for det. Der er dog tale om en stor opgave.

Af samme grund appellerer Lennart Qvist til, at man som pårørende stiller sig til rådighed for at hjælpe de ældre over 65 år, som bor i eget hjem men modtager praktisk hjælp og personlig pleje fra kommunen og derfor er blandt de ca. 550 borgere, der i disse dage indkaldes til corona/COVID-19 vaccination.

- Der kan være brug for, at man som pårørende hjælper med at bestille tid til vaccinationen, ligesom vi appellerer til, at man hjælper til med at transportere den ældre borger til vaccinationscenteret, hvis vedkommende ikke selv har mulighed for at køre, siger han.

Husk den varme jakke

Fagchef for kommunens afdeling for Sundhed og Omsorg Anja Thoft Bach peger på, at selv om kommunen ifølge aftalen mellem staten og KL er forpligtet til at sikre, at de ældre i gruppen kan blive vaccineret, så omhandler aftalen specifikt personer, som ’på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmidler’.

- Der er tale om en særlig gruppe sårbare mennesker, og som kommune påtager vi os naturligvis det ansvar det er at hjælpe dem med at blive vaccineret, bl.a. ved at stille transport til rådighed for de pågældende borgere. Men når det er sagt, så er der ca. 550 borgere i gruppen af de +65 årige, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje, og vi har ikke mulighed for at tilbyde individuel transport til alle. Så for alle de borgere, der kan transportere sig selv eller som har pårørende, der kan træde til, kan vi desværre ikke tilbyde transport, forklarer Anja Thoft Bach.

Hun minder om, at der kan være kø ved vaccinationscentrene, og opfordrer til, at man kommer i god tid, men bliver i bilen, indtil det tidspunkt, man er indkaldt til.

- Så det er en god idé at huske en varm jakke og måske et tæppe til at lægge over benene i bilen, tilføjer hun.

 

FAKTA:

Ifølge aftalen mellem staten og KL ydes der som hovedregel ikke kørsel:

•                           Hvis der er en bil i husstanden – og borger kan transporteres i denne bil

•                           Hvis borger er bevilget støtte til køb af bil jf. servicelovens § 114

•                           Hvis der er pårørende, der kan varetage transport til vaccinationscenter

Der opkræves ikke egenbetaling i forbindelse med kørslen. De ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag vil senere blive refunderet af staten, og vil derfor ikke belaste kommunens budgetter til den borgernære velfærd.

Indkaldelser til vaccination kommer i de pågældende borgeres e-Boks - eller som brev, hvis man ikke er tilmeldt e-Boks.

Læs mere om vaccination mod COVID-19 på:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Region Midtjyllands hjemmeside