2. juli 2024

Kæmpe kommunalt fokus på at sikre fremtidens arbejdskraft til den grønne omstilling

Kæmpe kommunalt fokus på at sikre fremtidens arbejdskraft til den grønne omstilling

Den grønne omstilling rummer et stort potentiale for virksomheder og for hele kommunen. Der skal mange "hænder" og "hjerner" til for at løfte opgaven. Dansk Erhverv vurderer, at de 6 GW havvind-projekter, der udbydes i år, på landsplan vil give hele 12.000 nye job frem mod 2030.

De 6 GW havvind-projekter er tre store havmølle-anlæg, som vil komme til at ligge 20-75 kilometer vest for Hvide Sande.

Derfor var rekruttering og arbejdskraft også på dagsordenen, da Arbejdskraftrådet i sidste uge mødtes under overskriften "Temadag om VE-satsninger og arbejdskraft".

- Vi bor i en kommune, hvor ledigheden heldigvis er utrolig lav. Men den lave ledighed giver os udfordringer, når vi som nu står overfor en ny udvikling, der vil give os endnu flere arbejdspladser, som også er afgørende for kommunens fremtidige velfærd og udvikling. Derfor ér rekruttering og arbejdskraft også det helt store fokus både i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget men også her i Arbejdskraftrådet, siger viceborgmester Søren Elbæk, der er formand for både udvalget og rådet.

Og potentialet ér stort. Derfor gælder det om at forberede sig og gøre sig klar til den dag, festen begynder. Det er dét, Arbejdskraftrådet skal hjælpe med at klæde politikerne på til.

Inspiration

I disse år, hvor Femern-forbindelsen er under opbygning, er det lykkedes at ansætte op mod 6.000 danske og internationale medarbejdere på Lolland. Men før en sådan indsats kan lykkes, skal der skabes en infrastruktur, der kan tage imod de mange nye medarbejdere og borgere.

Det fortalte Stig Rømer Winther fra Femern Belt Development om på Arbejdskraftrådets møde. Da projektet så småt begyndte at tage form, kunne man i 2011 se, at én af udfordringerne ved at tiltrække så mange medarbejdere ville blive bosætning. Der blev derfor bygget mere end 1300 hotelværelser, ligesom der kom en international skole og en række andre uddannelsesinitiativer. Det gjorde det muligt at tiltrække både de timelønnede og de funktionærer, som er afgørende for projektet.

- I Arbejdskraftrådet arbejder vi på at blive så kloge på emnet som muligt, siger Søren Elbæk og fortsætter:

- Vi har brugt meget tid på at kvalificere det potentiale, der følger med den grønne omstilling. Vi har været på besøg i Esbjerg for at høre om deres erfaringer med at implementere den grønne omstilling i deres erhvervsuddannelser. Mødet i sidste uge, var en temadag på Vestas i Ringkøbing med en række interessante indlæg relateret til emnet - og i efteråret skal vi besøge Power-to-X-anlægget ved Kassø i Aabenraa.

Alt sammen skal gøre Arbejdskraftrådet i stand til at komme med anbefalinger og input til politikerne, så de kan træffe beslutninger om, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune bedst kan gøre sig klar til at udnytte de potentialer og muligheder, der kommer ud af de nye store energianlæg både til havs og på land.

Nogle af de andre pointer fra mødet i Arbejdskraftrådet i sidste uge lød:

 • Marc Perera Christensen, regionaldirektør i Dansk Erhverv var glad for igen at kunne tale om de flotte energi-produktionstal fra Ringkøbing-Skjern Kommune, der har landets største sol- og vindkapacitet, og hvor hele 4.000 mennesker i dag er beskæftiget indenfor klima- og energiområdet. "Potentialet i den danske energisektor er størst i Ringkøbing-Skjern og på Lolland," sagde han.
   
 • Buster Urban Kudsk Jørgensen fra Business Region Midtvest forklarede, hvordan de i samarbejdet mellem syv midt- og vestjyske kommuner arbejder målrettet på at tiltrække international arbejdskraft. Derudover arbejder Business Region Midtvest bl.a. på at forenkle bureaukratiet og skabe de bedste forudsætninger for, at lokale virksomheder ikke drænes for medarbejdere, når store energivirksomheder rykker ind.
   
 • Hvide Sande Havn arbejder på at blive servicehavn for de tre kommende havmølle-parker. Hvis det lykkes, er det vigtigt med god offentlig transport til og fra Hvide Sande, at der skabes rammer for stærke ungdomsfællesskaber og gode muligheder for, at man kan bosætte sig i byen, sagde direktør Mogens Pedersen.
   
 • Kristian Rønn Lauritsen pointerede, at medlemmerne af handelsforeningen hvidesande.by ser, at det har afgørende betydning for turisterhvervet, at Hvide Sande har en levende havn med en sund økonomi. Derfor er medlemmerne også optagede af, at Hvide Sande Havn bliver servicehavn for de 6 GW havvind, der bliver udbudt, så længe udviklingen ikke kolliderer med lokale kerneværdier og turisternes "reasons to go"; sand, strand, havn, hav, sluse etc.
   
 • Dorthe Marie Siersbæk fra Seasight Group i Hvide Sande ser en fremtid, hvor nye generationer af medarbejdere stiller andre krav til deres arbejdsliv end tidligere generationer har gjort. Hun pegede derfor også på vigtigheden i at sikre, at gode medarbejdere føler sig tæt knyttet til deres arbejdsplads, så færre skifter job.

 

Næste møde i Arbejdskraftrådet er den 25. oktober.

 

Se mere om Arbejdskraftrådet og rådets arbejde her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/arbejdskraftraadet