11. juli 2019

Forebyggende graviditetsbesøg er en succes

Colourbox-foto

Når gravide med bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune kommer til det ordinære tjek hos jordemoderen i graviditetens uge 16, har jordemoderen lige ét ekstra spørgsmål til de vordende forældre: Om hun må indstille dem til et forebyggende graviditetsbesøg af sundhedsplejersken i kommunens Børn- og Familieafdeling.

Det er et tilbud som forældrene til 331 af de ca. 530 nyfødte i kommunen igennem det seneste år har sagt ja tak til. For langt de fleste bliver det ved det ene besøg; for nogle få resulterer besøget i, at der bliver iværksat ekstra foranstaltninger forud for fødslen.

Et af formålene med graviditetsbesøget er, at der allerede før fødslen skabes en kontakt mellem de kommende forældre og sundhedsplejersken, så relationer og tillid skabes forud for fødslen.

- Vi tilbyder forældrene en samtale om deres tanker omkring deres kommende barn og deres tanker om det at skulle være forældre for første gang eller på ny. Det, at gøre sig forestillinger om barnet, er med til at fremme relationen og tilknytningen til barnet. I løbet af samtalen får vi mulighed for sammen med det kommende forældrepar at vurdere om de har behov for ekstra besøg eller støtte forud for fødslen og evt. kontakt med andre fagpersoner f.eks. egen læge eller psykolog, fortæller leder af Sundhedsplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune, Jette Haislund.

Den nyeste forskning viser at man kan opspore tegn på en efterfødselsdepression allerede i graviditeten, og her vil kommunens sundhedsplejersker gerne være på forkant.

- Jo tidligere vi kan støtte familien i at få den rette hjælp, jo bedre. Derfor tilbydes parrene i forbindelse med graviditetsbesøget at få lavet en screening for efterfødselsdepression ved hjælp af den såkaldte Edinburgh Skala (EPDS). Det er frivilligt – men langt de fleste takker ”ja” til tilbuddet, siger Jette Haislund.

Statistisk vil hver syvende nybagte mor og hver tiende far på landsplan få en reaktion i tiden før og efter fødslen.

- På forhånd talte vi da om, hvorvidt nogle ville føle, at vi gik over en grænse. Men der er blevet taget overraskende godt imod tilbuddet, siger Jette Haislund, og tilføjer:

- Vi oplever, at snakken med sundhedsplejersken tit åbner for, at parret faktisk får fortalt hinanden om deres tanker om dét at skulle være forælder og hvilke forventninger, de har til sig selv og hinanden. Det er ikke nødvendigvis noget, de ellers får talt om.

Jette Haislund understreger, at det både er mor og far, der bliver inviteret med ind i samtalen:

- Vi har et stort fokus på, at vi inviterer far med ind i den forebyggende samtale. Far er lige så vigtig som mor, og vi har gode erfaringer med at tage snakken med begge forældre, forklarer hun.

Forsøgsordning

Det forebyggende graviditetsbesøg finder typisk sted i uge 24-26, hvor forskningen viser, at man som vordende forældre for alvor kan begynde at relatere sig til barnet. Derfor er sundhedsplejersken på hjemmebesøg også opmærksom på, hvilke tanker de vordende forældre har om det barn, der er på vej.

Tilbuddet om det ekstra graviditetsbesøg blev indført i Ringkøbing-Skjern Kommune og i 16 andre danske kommuner fra juni sidste år som en del af en forsøgsordning under Sundhedsstyrelsen, der også dækker udgifterne til den ekstra sundhedspleje-indsats – foreløbigt frem til sommeren 2021.

Der er ikke formelt evalueret på ordningen endnu i Ringkøbing-Skjern Kommune, men Jette Haislund vurderer, at tilbuddet om en tidlig samtale om forventninger til det kommende barn, egen forældrerolle og efterfødselsreaktioner har hjulpet adskillige vordende par og nybagte forældre til en god start på familielivet.

Ved det forebyggende besøg får sundhedsplejersken og forældrene desuden opbygget en relation, der betyder, at sundhedsplejersken ved de efterfølgende besøg hurtigere kan aflæse f.eks. om forældrene har god kontakt med barnet eller om der skal sættes ind med ekstra besøg eller med anden indsats for at støtte op om forældrerollen.

 

Den tidlige indsats virker

I forvejen screener kommunens sundhedsplejesker for efterfødselsreaktioner ved et besøg, når barnet er ca. 2 måneder gammelt. Fordelen ved den tidligere screening er dog åbenlyse, siger Jette Haislund:

- Den forebyggende indsats kan afhjælpe en dyb depression. Når man sætter ind i løbet af graviditeten, oplever vi ofte, at en eventuel reaktion bliver taget, før den udvikler sig – til gavn for forældrene og til gavn for barnet. Vi baserer os på nyere forskning, og den tidlige indsats vil altid gå forud for behandling.

I langt de fleste tilfælde er der ingen tegn på efterfødselsdepression hos vordende forældre, og de vil derfor ikke høre nærmere fra sundhedsplejersken før efter fødslen. I nogle få tilfælde er der dog grund til bekymring, og her vil sundhedsplejersken vejlede og rådgive – og evt. henvise til praktiserende læge.

- Det vil altid basere sig på en grundig dialog med forældrene, hvis der skal yderligere indsatser til, understreger Jette Haislund og tilføjer, at de forebyggende graviditetsbesøg skal ses som et uforpligtende tilbud til de mange – og som et led i kommunens tværfaglige indsats for at række en tidligt hjælpende hånd ud til de familier, der kan have behov i kortere eller længere tid.

- Langt de fleste vordende par har et ønske om at være så parate til opgaven som muligt - og om at blive så gode forældre som muligt, så vi oplever næsten udelukkende, at der bliver taget godt imod vores forebyggende tilbud, siger Jette Haislund.