4. juli 2019

Realdania-penge skal udvikle Hvide Sande og Søndervig

Skyfish-foto

Onsdag blev det offentliggjort, at Realdania giver støtte til to udviklingsprojekter i Ringkøbing-Skjern Kommune på i alt 900.000 kr. Tilsagnet om støtte giver Realdania på baggrund af to projektansøgninger som Ringkøbing-Skjern Kommune har søgt om i forbindelsen med lanceringen af initiativet Vestkysten viser Vejen. Her er der fokus på at løfte kvaliteten af kystbyer langs den jyske vestkyst.

Søndervig og Hvide Sande er nogle af vestkystens helt særlige feriesteder - med hvert deres særkende og udviklingspotentiale. Med projekterne skal der udarbejdes en helhedsorienteret udviklingsplan for Søndervig og havneområdet i Hvide Sande. Udviklingsplanerne skal være bæredygtige, så de gavner både borgere, gæster og erhvervsdrivende i området.

- Det har længe været på tegnebrættet og det bliver rigtig godt for området at få udarbejdet nogle helhedsorienterede udviklingsplaner i to af vores store feriebyer. Med udviklingsplanerne får vi sat en strategisk og udviklingsmæssig retning i begge byer - en retning som er i tråd med både Byrådets, erhvervslivets og lokalbefolkningens ønsker, forklarer viceborgmester Søren Elbæk.

- Det er rigtig positivt for Ringkøbing-Skjern Kommune, at vi får lavet udviklingsplaner for både Søndervig og Hvide Sande. I Søndervig er det presserende at få byen til at hænge sammen med Lalandia Feriepark, samtidig med at der laves en ambitiøs helhedsplan for, hvordan byens udseende og funktion løftes til et endnu højere niveau. I Hvide Sande ser vi frem til at udvikle det store potentiale, byen har som helårsdestination med en spændende aktiv havn i centrum og unikke vandsportsaktiviteter ved hav og fjord, forklarer direktør for Ringkøbing Fjord Turisme Søren Lydig Kristensen.

Udviklingsplan i Hvide Sande

Hvide Sande har en unik beliggenhed på Vestkysten midt imellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Det er en helårs by og kystferiedestination, samtidig med at Hvide Sande centrum huser en af landets store fiskerihavne. Fiskeindustrien danner, sammen med byens placering mellem fjord og hav og et aktivt turismeerhverv, en helt speciel ramme for kystturisme.

Udarbejdelsen af udviklingsplanen for Hvide Sande skal ske i samarbejde med borgere, turismeaktører og Hvide Sande Havn. Målet er at tiltrække flere turister og at give dem en bedre oplevelse, når de besøger byen, samtidig med at det også bliver en bedre og mere interessant by at bo i for lokalbefolkningen.

- Vi er meget glade for at få lavet en udviklingsplan i byen med fokus på havneområdet. Sidste år viste bl.a. Arkitektskolen i Aarhus i projekt Rethinking Tourism in a Coastal City, hvordan man kunne flytte Auktionshallen og på den måde skabe et byrum og en attraktion. Det har givet inspiration til at søge støtte hos Realdania til at udvikle og udvide konceptet. Vi glæder os meget til at komme i gang med at få lavet en visionær plan i samarbejde med borgere og erhvervsdrivende, forklarer Steen Davidsen, direktør for Hvide Sande Havn.

Udviklingsplan for Søndervig

Søndervig er indbegrebet af den klassiske badeby med en unik beliggenhed med det brusende Vesterhav mod vest og den stille fjord mod øst. Byen står over for at skulle betjene to store, nye attraktioner i nærmere fremtid - Lalandia i Søndervig og Naturkraft i Ringkøbing. Begge attraktioner giver mulighed for vækst og følgeinvesteringer, men også for trængsel og dårlig fremkommelighed.

I udviklingsplanen for Søndervig skal der derfor blandt være fokus på den æstetiske forskønnelse af byen, så der skabes en klar visuel sammenhæng, en klar identitet i udtrykket, og en høj kvalitet af det fysiske miljø. Planen forventes at give et bud på, hvordan styrkerne ved en alsidig, lidt kaotisk men levende og autentisk by kan bevares.

- Det er helt fantastisk - der sker så meget i Søndervig lige nu. Vi skal have Lalandia godt fra start, vi skal have gjort byen pænere og vi skal sikre en ordentligt trafikafvikling. Der er rigtig gået hul på ketchupflasken, og det bliver dejligt at få Realdanias input til den proces. De er rigtig godt til at sikre æstetikken når der laves noget - bare se på Sandpladsen. Vi får travlt og det er dejligt, siger Thomas Hansen, formand for Centerforeningen i Søndervig.

Et efterår i udviklingens tegn

Fra august 2019 går arbejdet i gang. I Samarbejde med Realdania og BARK Rådgivning vil Ringkøbing-Skjern Kommune i løbet af efteråret udvælge eksterne rådgivningsteams som skal være med til at løse opgaverne. I løbet af efteråret bliver borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune inddraget i processen.

 

FAKTA

Om Vestkysten viser Vejen

Udviklingsplan for Vestkysten blev lanceret i sommeren 2018 af 11 kommuner, tre regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. Planen skal gøre kysstrækningen til en eftertragtet og samlet destination. For at støtte op om udviklingen har Realdania afsat i alt 40 mio. kr. til initiativet Vestkysten viser Vejen. Formålet er at løfte kvaliteten af kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs den jyske vestkyst.

Vestkysten viser Vejen uddeler midler gennem to ansøgningsrunder:

  • Første ansøgningsrunde, hvor vestkystkommuner kan søge om støtte til strategisk-fysiske udviklingsplaner og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner er nu gennemført. Projekterne vil have varierende økonomisk skala og støttes med op til 500.000 kr. til finansiering af op til 50% af omkostningerne til rådgivning. En række rådgiverteams er blevet prækvalificeret til at byde på arbejdet med de strategisk-fysiske udviklingsplaner, når de bliver udbudt efter sommerferien.
  • Anden ansøgningsrunde gennemføres i 2020. Her kan kommunerne søge om støtte til realisering af fysiske projekter i kystbyerne. Også projekter som ikke er støttet i den første ansøgningsrunde kan byde ind her

Læs mere om udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande her: