24. juni 2020

Lokale virksomheder i front med grøn omstilling

Lokale virksomheder i front med grøn omstilling

Den gode forretningsmodel er grøn. Det ved virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor seks lokale virksomheder lige nu deltager i et regionalt projekt, ECSMV. En af dem er Skjern Paper, der deltager med et projekt om cirkulær økonomi. Flere vil løbende komme til.

Den gode grønne forretningsmodel kan handle om mange forskellige ting alt efter virksomhedernes fokus.

Det fortæller Peter Danielsen, der er projektkonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat. Det er sekretariatet, der varetager projektledelsen i projektet ECSMV, som er et samarbejde mellem kommunerne i Region Midtjylland.

Men fælles for de grønne forretningsmodeller, der skal udarbejdes gennem projektet ECSMV, er, at de handler om at omstille virksomhederne i en mere bæredygtig retning. Det kan fx ske ved at effektivisere energiforbruget og/eller reducere ressourceforbruget, og derigennem nedbringe udledningen af CO₂.

- Hvis man som virksomhed endnu ikke har effektiviseret sit energiforbrug, så er der lavthængende frugter at plukke her i form af sparede penge og sparet CO2-udledning. Men projektet går videre og kigger på hele forsyningskæden: kan vi lave mindre affald? Kan vi udnytte ressourcerne bedre? forklarer Peter Danielsen

I en screeningsrunde er foreløbigt fem lokale virksomheder blevet godkendt til et forløb med strategisk rådgivning fra en relevant fagperson til en værdi af 57.000 kroner. På et senere stadie kan de deltagende virksomheder opnå et tilskud til implementering på op til 200.000 kroner. Ud over de økonomiske gevinster er der også erfaringsudveksling og sparring at hente, idet der dannes netværk mellem virksomhederne på tværs af regionen.

- Den grønne dagsorden bliver afgørende for fremtidens virksomheder. De virksomheder, der lykkes med en omstilling, er også dem, der kommer til at tegne fremtiden, og det er dem, der kommer til at vækste langt ud over kommunens grænser. Der er lige nu et kapløb i gang, og vores virksomheder ligger allerede langt fremme i feltet. Nu skal vi have dem helt i front, siger Søren Elbæk, formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

En lokal modningsproces
I Ringkøbing-Skjern Kommune varetager Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd kontakten til virksomhederne, der blandt andet indebærer generel oplysning om projektet og tæt sparring med potentielle deltagere i projektet.

En naturlig forsættelse af det såkaldte GRO-projekt, hvor Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd i samarbejde med Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og kommunen har vejledt små og mellemstore virksomheder om energi- ressource- og procesoptimering.

- Der er en enorm motivation blandt de lokale virksomheder for at arbejde med den grønne omstilling. Vi bliver taget rigtigt godt imod, siger Lars Korsgaard Jørgensen, erhvervskonsulent i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

- Virksomhederne ved godt, at det fremadrettet er en del af en virksomheds DNA at bidrage til den grønne dagsorden. Hertil kommer, at der er en rigtig god forbindelse mellem ressourceoptimering og bæredygtighed, lige som der er en god brandingværdi i at fortælle om de bæredygtigt initiativer, man tager som virksomhed, fortsætter Lars Korsgaard Jørgensen.

Cirkulær økonomi på plakaten hos Skjern Paper
Skjern Paper har en efterhånden lang tradition for at arbejde med den grønne omstilling og leverer eksempelvis gennem et samarbejde med Skjern Fjernvarme varme til 2800 husstande i Skjern.  Senest har det grønne fokus udløst Erhvervsprisen 2019, der uddeles af Vestjysk Lederforum og Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Vi arbejder selvfølgeligt med grøn omstilling. Af hensyn til klimaet og vore efterkommere, men også fordi vi ikke kan se en grund til at lade være, når man kan kombinere omtanke for vores fælles natur og miljø med et økonomisk sundt projekt, som oven i købet kan resultere i god omtale, siger Søren Skærbæk, energy- and environmental manager ved Skjern Paper.

Konkret var det udsigten til strategisk sparring med en relevant fagperson, der gjorde udslaget og fik Skjern Paper til at ansøge om at deltage i projekt ECSMV:

- Vi blev opmærksomme på projektet gennem Lars Korsgaard Jørgensen fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og kunne se, at projektet har høj værdi både i forhold til rådgivningsdelen og netværksdelen. Da der samtidig var en enkel ansøgningsproces med få involverede timer fra vores side, valgte vi at søge.

- Skjern Paper skal bruge den næste fase i projektet til at undersøge, om et restprodukt fra papirfremstillingen, der i dag frasorteres vores råvare og køres til forbrænding, kan genanvendes i produktionen, siger Søren Skærbæk

Det fulde besparelsespotentiale på projektet er 4500 ton brændsel (træflis) og en reduktion i energiforbruget på 47.440 Gigajoule.

FAKTA:

Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”, forkortet ECSMV, er et kommunalt samarbejde om grøn omstilling i små- og mellemstore virksomheder under ledelse af Ringkøbing-Skjern Kommune, Skive- og Aarhus Kommuner.

Projektet tilbyder op til 800 virksomheder at blive screenet for potentialer for energi-og materialebesparelser, 200 får tilskud til rådgivning til at udarbejde en grøn forretningsmodel – og alle kan søge direkte økonomisk støtte til at implementere den grønne forretningsmodel.

Den direkte økonomiske støtte kan løbe op i en kvart mio. pr. virksomhed.

Projektet løber til 31. marts 2022 og har et samlet budget på 42 mio. kr. Midlerne kommer fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, EU's Regionalfond og kommunerne.

Effekten af projektet ventes at blive et årligt fald i udledningen af drivhusgasser på 4.400 tons, en reduktion i energiforbruget på 66.400 Gigajoule og et reduceret materialeforbrug på 600 tons.

Grøn forretningsmodel i praksis

Grøn forretningsmodel er ensbetydende med fokus på virksomhedens værdikæde, det vil både sige på både leverandørsiden og på kundesiden (partnerskaber og værdikædepartnerskaber).

ECSMV-projektet sætter fokus på at forene det forretningsmæssige (top- og bundlinje-fokus) med det grønne (konkrete besparelser – energi, materialer og CO2).

Læs mere om ECSMV på projektets hjemmeside: ecsmv.dk.

Billedet viser region midtjyllands logo

Billedet viser den europæiske fond for regionaludviklings logo