24. juni 2020

Travlhed i Skolestrukturudvalget

colourbox

Samtidig med, at skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune forbereder sig på at lukke ned for sommerferien, var der i sidste uge indkaldt til ekstra-møde i det særligt nedsatte §17, stk 4-udvalg. Corona-nedlukningen har besværliggjort arbejdet i udvalget, der skal komme med forslag til ny skolestruktur i kommunen.

Trods virtuelle møder under corona-nedlukningen har arbejdet med at kigge på den nuværende skolestruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune været besværliggjort af, at udvalgsmedlemmerne i Skolestrukturudvalget ikke måtte mødes og diskutere tingene igennem.

Derfor var der i sidste uge indkaldt til et ekstra møde i det såkaldte §17, skt. 4-udvalg, der senest i begyndelsen af oktober skal komme med forslag til en ny skolestruktur til byrådet.

Baggrunden for udvalgsarbejdet er, at antallet af børn i kommunen falder. Derfor er der allerede en del skoler, der har under 100 elever, og i de kommende år viser prognoserne, at der kun bliver flere af dem.

Dermed kunne udvalgsarbejdet nemt blive til en kamp om de små og store skoler og dermed om by og land. Men sådan har det ikke udviklet sig, siger Skolestrukturudvalgets formand Trine Ørskov:

- Vi er en geografisk meget stor kommune med mange mindre landsbyer. Det skal vi have respekt for i arbejdet, siger hun og tilføjer:

- Vi har i øjeblikket en minimumsgrænse ved de 75 elever, men i udvalget har vi også bedt om at få undersøgt følgerne af at sætte minimumsgrænsen ved 60 elever og ved 100. Men når det er sagt, så er vi også enige om at koble et geografisk kriterie på minimumsgrænsen, så vi ikke ender med et kæmpe område i kommunen uden én eneste folkeskole, og så vi ikke har skolebørn, der bruger uforholdsmæssig megen tid på transport for at komme i skole.

Trine Ørskov slår fast, at kommunens store skoler heller ikke er fredede. Udvalget kigger nemlig også på, om det f.eks. giver mening at have byer med mere end én folkeskole som der i dag er i både Ringkøbing, Skjern, Tarm og Hvide Sande.

- Vi repræsenterer forskellige interesser i udvalget og er derfor heller ikke helt enige om det hele, men stemningen er rigtig god, vi lytter til hinandens argumenter - og jeg er sikker på, at vi nok skal komme med en eller flere anbefalinger til Byrådet, der jo skal træffe den endelige beslutning om den endelige skolestruktur, siger Trine Ørskov.

Det er planen, at ændringerne i skolestrukturen skal kunne implementeres med virkning fra august 2021. Derfor skal Byrådet ifølge folkeskoleloven senest træffe endelig beslutning om ændring af skolestrukturen den 1. marts 2021. Da forslag om ændringer i skolestrukturen desuden skal sendes i høring, inden der træffes endelig beslutning, arbejder Skolestrukturudvalget efter en deadline i begyndelsen af oktober i år.

- Det er et komplekst stykke arbejde, og de anbefalinger, vi når frem til, kan have store konsekvenser for mange mennesker. Derfor gør vi os umage for, at det bliver en både god og langtidsholdbar løsning, vi kommer frem til, siger Trine Ørskov.

På mødet i sidste uge blev foreløbige konsekvensbeskrivelser af udvalgte scenarier diskuteret. Ud over de allerede nævnte modeller med et minimumsantal elever og en maksimumafstand og sammenlægning af skolerne i centerbyerne handlede modellerne om en skolestruktur med udgangspunkt i samarbejdende landsbyer og af mulighederne for at opretholde minimum to spor på alle overbygningsskoler.

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmesiden er der oprettet en underside om Skolestrukturudvalgets arbejde. Her ligger dagsordener og referater af møderne åbent tilgængelige på https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/skolestrukturudvalget