2. juni 2022

Markant opbakning til klimaindsatsen i Naturens Rige

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025

Blandt vindmøller og solceller på Nørhede-Hjortmose mødtes kommunalpolitikere fra hhv. Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget og Teknik- og Miljøudvalget for i fællesskab at arbejde med kommunens nye klimaplan. Arkivfoto

Spørger man borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, om de ønsker, at kommunen arbejder aktivt med klima og bæredygtighed svarer 47 procent ”i høj grad”, mens yderligere 40 procent svarer ”i nogen grad”. En ud af ti svarer ”i mindre grad”, mens kun to procent slet ikke synes, at kommunen skal arbejde med klima og bæredygtighed.

Det er kommunens kontor for analyse og effekt, der har spurgt via Borgerpanelet, og svaret glæder Pernille Hagen, klimakoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Det er politisk bestemt, at vi skal arbejde for den grønne omstilling, men det er rigtig godt at vide, at der også i befolkningen er opbakning til det arbejde, siger hun.

Pernille Hagen arbejder pt på kommunens klimaplan, der bliver en del af det klimaforpligtende DK2020-samarbejde. I planen fremlægger Ringkøbing-Skjern Kommune over 30 indsatser for at reducere udledningen af drivhusgasser.

- Vi vil bl.a. arbejde med udtagning af lavbundsjorde, skovrejsning, biokul, biogas, PtX, CO2-fangst og lagring, elektrificering af transporten samt klimatilpasning. Alt sammen selvfølgelig i samskabelse med borgere og erhvervsliv, siger Pernille Hagen.

Gode råd til at spare på CO2-udledningen

Spørger man de 2.000 borgere, der pt udgør kommunens Borgerpanel, svarer 62 procent – eller tæt på to ud af tre da også, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ har gjort noget for at mindske deres eget bidrag til udledningen af drivhusgasser. Yderligere 31 procent svarer, at de ’i mindre grad’ har gjort noget, mens 8 procent svarer ’slet ikke’.

At vi alle sammen kan – og skal - gøre mere for at reducere vores klimapåvirkning bliver ifølge Pernille Hagen et klart tema i kommunens fremtidige klimaarbejde. Hun nævner transport og kødforbrug som et par af de områder, hvor det batter på klimaregnskabet at ændre vaner:

- Hvis man cykler 3 kilometer i stedet for at køre i bil, sparer man atmosfæren for 0,5 kilo CO2, og hvis man skifter 500 g hakket oksekød ud med 500 gram hakket kyllingekød er der igen sparet 4 kilo CO2, forklarer Pernille Hagen.

Borgerpanelundersøgelsen viser i øvrigt også, at mens én ud af ti (9 procent) ’i høj grad’ er bekymrede for, at klimaforandringerne vil være til skade for dem personligt, svarer hhv. 34 procent ’i nogen grad’ og 39 procent ’i mindre grad’ på spørgsmålet. 17 procent er ikke bekymrede for, at klimaforandringerne vil være til skade for dem personligt.

 

FAKTA

Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af 2.000 borgere over 18 år, som fordelt på køn, alder og geografi udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Deltagerne udgør 5 procent af kommunens borgere over 18 år.

Borgerpanelet har eksisteret siden 2008 og blev etableret, fordi politikerne ønsker en dialog med borgerne om kommunens politikker og udvikling.

Du kan se tidligere borgerpanelundersøgelser på www.rksk.dk/borgerpanelet

På klimasekretariatets interaktive side voresklima.rksk.dk opfordres alle borgere til at bidrage med forslag og ideer til kommunens klimaplan.