14. juni 2021

Ny fagchef for Land, By og Kultur er fundet i Nr. Vium

Ny fagchef for Land, By og Kultur er fundet i Nr. Vium

Ny fagchef for Land, By og Kultur, Niels Peter V. Lauridsen er en mand med et særdeles godt kendskab til Ringkøbing-Skjern Kommune. De seneste 11 år har han nemlig gjort karriere i Plan- og Vejafdelingen. Privat bor han i Nr. Vium med familien.

Arbejdsadressen, mobilnummeret og e-mail-adressen ændrer sig ikke for Niels Peter V. Lauridsen den 16. juni. Men stillingsbetegnelsen skifter fra afdelingsleder for Plan- og Vejafdelingen til fagchef for Land, By og Kultur, og opgaven bliver nu at favne hele fagområdet, der spænder fra kultur og fritid over byggesager og planlægning til vej og park, drift af kommunale bygninger, spildevand, affaldsindsamling, klimatilpasning og naturbeskyttelse.

- Niels Peter V. Lauridsen har markeret sig som en dygtig leder og et ambitiøst menneske i den tid, han har været afdelingsleder. Han er især kendetegnet ved at have et godt blik for både drift og udvikling. Et eksempel er den måde, han har udviklet Planafdelingen fra en mere traditionel myndighedsafdeling til en afdeling, der samarbejder bredt og inddrager flere parter i processen omkring en given sag, siger direktør ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Flemming Juel-Nielsen, og fortsætter:

- Jeg har det rigtigt godt med, at vi denne gang har kunnet rekruttere fra egne rækker. Niels Peter har de rette kvalifikationer og kompetencer, han bliver et plus at få med i chefgruppen og så er han et godt eksempel på, at man kan udvikle sig professionelt inden for vores egen organisation.

Om sin nye rolle siger 51-årige Niels Peter V. Lauridsen:

- Det er et stærkt ledelsesteam og dygtige og engagerede medarbejdere, som jeg glæder mig til at stille mig i spidsen for. Jeg tror, at både jeg selv og de andre lige skal vænne os til min nye rolle, men jeg glæder mig til fortsat at arbejde for at skabe gode rammer for mennesker at bo og leve i og for at give kompetent og smidig service til erhvervslivet, siger han.

Dialog, dialog, dialog
Niels Peter V. Lauridsen er oprindeligt uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 1997 og kom til Ringkøbing-Skjern Kommune som leder af Planafdelingen i 2010 efter at have arbejdet som planlægger i hhv. Vestsjællands- og Ringkøbing Amt samt Herning Kommune. Siden har han suppleret med en diplomuddannelse i ledelse.

- Jeg synes, ledelse er interessant, fordi det handler om at opnå resultater ved at forstå de mennesker, der er på opgaven og være lydhør over for løsninger, som måske ikke lige var dem, man selv fik øje på i første omgang, siger Niels Peter V. Lauridsen.

Den samme tilgang gør sig gældende, når han skal beskrive, hvordan fagområdet Land, By og Kultur fortsat skal udvikle sig:

- Vi skal være nærværende og lyttende over for borgere og erhvervsliv. Dybest set handler det om dialog, dialog og dialog. Jo tidligere, vi kan trække folk ind i processen, desto bedre løsninger ender vi med at få lavet, siger han.

Land, By og Kultur blev indtil oktober 2020 ledet af fagchef Lone Rossen. Hendes efterfølger, Jørgen Michael Damm, fratrådte efter en gensidig aftale i marts 2021, og ledelsen af fagområdet er i den mellemliggende periode blevet varetaget af direktør Flemming Juel-Nielsen i tæt samarbejde med afdelingslederne.