13. juni 2019

Nyt netværk for internationale borgere

Antoniya Petkov, initiativtager til fb-gruppen Internationals RKSK med mand og søn. Hun har givet mundtligt samtykke til fotoet.

Omkring 5.000 borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune er af udenlandsk herkomst.

Alligevel var det svært at finde andre udenlandske tilflyttere, de kunne spørge til råds om praktiske emner, syntes Antoniya Petkov og hendes mand, da de for to år siden flyttede til kommunen fra Bulgarien via et kortere ophold i Aarhus.

Derfor startede Antoniya Petkov facebookgruppen Internationals Ringkøbing-Skjern som et sted, hvor udlændinge kan møde hinanden og deres danske naboer og udveksle gode råd, erfaringer og f.eks. jobopslag. Eller som der står på gruppens facebookside: ”Et sted, hvor du kan få venner og møde mennesker som er i samme livssituation som dig selv”.

Gruppen har nu godt 60 medlemmer, og på mandag mødes foreløbigt 124 borgere fra 33 forskellige nationer til det første sociale arrangement i Internationals Ringkøbing-Skjern-regi i Rådhushallen i Ringkøbing.

Her glæder borgmester Hans Østergaard sig til at møde deltagerne og byde velkommen til aftenen – og til kommunen:

- Fra Ringkøbing-Skjern Kommunes side er vi altid glade for at bakke op om borgerdrevne initiativer, siger han og tilføjer:

- Internationals Ringkøbing-Skjern er et initiativ, der kan hjælpe med at bygge bro mellem borgere med udenlandsk baggrund indbyrdes og mellem danskere og udlændinge i kommunen. Det kan hjælpe nye borgere til at få et netværk, hvor de kan hente inspiration og hjælp til at falde godt til her i kommunen.

Hans Østergaard understreger, at de mange nye borgere med udenlandsk baggrund er en gevinst for kommunen, bl.a. fordi virksomhederne nyder godt af deres arbejdskraft.

Opbakning til integration

Efter borgmesterens velkomst til Internationals Ringkøbing-Skjerns første møde på mandag vil Antoniya Petkov også fortælle om baggrunden for gruppen.

- Jeg manglede et sted, hvor jeg kunne stille nogle af de spørgsmål, jeg som ny og udlænding i kommunen stødte på. Jeg spurgte de folk, jeg mødte til f.eks. Lær Dansk, men de kendte ikke til en gruppe eller et sted, hvor man kunne få svar på alle sine praktiske spørgsmål, fortæller hun.

Hun tilføjer, at mange beklagede sig over, at det var svært at møde danskerne på lige fod og at få et velfungerende socialliv – uden at nogen dog havde taget initiativ til at få ændret situationen:

- Den største støtte til at få gruppen i gang har jeg faktisk fået fra kommunens bosætningsfolk og fra danskere i gruppen, fortæller Antoniya Petkov og tilføjer, at mange andre udlændinge nu er glade for gruppen.

Antoniya Petkov understreger, at Internationals Ringkøbing-Skjern handler om integration, om at møde danskere og andre udlændinge i kommunen og om kulturudveksling og dansk-tale.

- Jeg har ikke noget ønske om som udlænding at isolere mig sammen med andre udlændinge i kommunen, men vi har nogle fællestræk som gør, at vi kan få gavn af at udveksle erfaringer, siger hun og tilføjer, at hun håber, at flere danskere også vil melde sig ind i Facebook-gruppen og deltage i debatten og de faglige eller sociale events, der bliver arrangeret.

- Det der er vigtigt for mig er, at vi lærer af hinanden og af hinandens forskelligheder og forskellige kulturer, så vi derigennem kan udforske andre måder at blive integreret på, forklarer hun og fortæller at nogle af de mennesker, hun nu har mødt, er fra så forskellige kulturer som Uganda, Slovenien, Rumænien, Ukraine, Rusland – og selvfølgelig Danmark.

En af de ting, gruppen udveksler erfaringer om er jobopslag – herunder også og frivilligt arbejde.

- Jeg har lært, at frivilligt arbejde er en god vej for udlændinge at komme i berøring med danskere og deres liv. Og en af de effektive måder at lære det danske sprog på, fortæller Antoniya Petkov.

Derfor vil Susanne Rystok, leder af FrivilligVest også være til stede i Rådhushallen på mandag, hvor hun vil fortælle om netop frivillighed som en vej til et netværk. Herudover vil også Susanne Bregendahl fra Lær Dansk Ringkøbing-Skjern holde et oplæg om, hvorfor det er så vigtigt at lære dansk, ligesom Ann Michelle Dalgaard fra Erhvervskvinder Vestjylland vil dele sine erfaringer som expat, eller dansker bosat i udlandet.

Før aftenen rundes af med tapas og networking er der desuden et oplæg om det danske arbejdsmarked samt om bibliotekernes rolle i samfundet, ligesom entreprenøren bag Baking sins by Lea-konditoriet, Lea Cesar, kommer og fortæller om at være iværksætter i Danmark.

FAKTA:

Se mere på facebookgruppen internationals Ringkøbing-Skjern