13. juni 2019

Forskningsprojekt takker af med udstilling

Isværket på havnen i Hvide Sande

De har eksperimenteret med tøndesaunaer og vildmarksbad på kanten mellem strand og industriel havn i Hvide Sande. De har givet mulighed for, at besøgende gennem 3D-briller kunne følge vindens hurtige, turbulente bevægelser i klitterne ved Lyngvig Fyr. Og de har givet publikum en fornemmelse for kulturarvens historiske tyngde ved at vise film om 2. Verdenskrig inden i og uden på bunkers på Vestkysten.

Alt sammen som led i det tværfaglige forskningsprojekt Rethinking Tourism in a Coastal City, der fra forskellige udgangspunkter har afsøgt, hvordan man kan udvikle turismetilbud med afsæt i de lokale, stedsspecifikke fænomener og kulturer.

Derfor har et andet projekt været at bruge garnpæle beregnet til at tørre fiskenet på i smukke lysinstallationer, ligesom bolværk blev lagt ud som klatrestativ og bænkplads på havnekajen i Hvide Sande. Her blev det gamle isværk desuden omdannet til et smukt vindorgel med hjælp af en ordentlig stak danpæle.

Fredag tager forskerne bag projektet så opstilling på Torvet i Ringkøbing kl. 15-17 for at vise resultaterne af det netop afsluttede forskningsprojekt.

Her er alle velkomne til at komme og høre om erfaringerne med at lade turister og fastboende se steder gennem den ”sansekikkert” som forskerne har udviklet – og gennem hvilken man, udover at få pirret sanserne, også får nye bud på, hvordan vi oplever steder.

- Fælles for projekterne har været, at de har været i samarbejde med lokalbefolkningen og med stor respekt for det bestående, fortæller Asker Geyti, projektleder ved Ringkøbing Fjord Turisme.

Han peger på, at mange lokale forhåbentlig har fået øjnene op for de kvaliteter, der ligger i den natur og den kultur, herunder også den industrielle kulturhistorie, som ligger lige foran os, og håber, at forskningsprojektet vil blive ved med at trække spor i kommunen – også efter afslutningen:

- Sammen med kommunens turisme- og kulturkyndige har projektet studeret Ringkøbing-Skjern som hjemsted for filmturisme og diskuteret, hvordan film og TV kaster nyt lys over kommunen. Og sammen med tyske turister, der er kommet her gennem generationer, har de udarbejdet en rejsefører, der fortæller om naturoplevelser, byliv, mennesker og følelser på andre måder end de sædvanlige. Det er dén type projekter, der lever videre efter projektets afslutning, siger Asker Geyti.

Et projekt, der i hvert tilfælde delvist kommer til at leve videre i lokalsamfundet, når auktionshallen i Hvide Sande skal renoveres, er projektet, hvor forskere bag Rethinking Tourism in a Coastal City har diskuteret byudvikling i byen sammen med borgere og erhverv, og desuden lavet fysiske modeller af den industritunge kystby med scenarier, der rækker frem til 2050.

 

FAKTA:

Rethinking Tourism in a Coastal City er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Arkitektskolen i Aarhus, Aarhus Universitet, Ringkøbing-Skjern Museum, Naturkraft, Dansk Kyst- og Naturturisme og Innovationsfonden. Projektet har haft til formål at udforske nye måder at udvikle kystturismen på.

Læs mere her