1. juni 2017

Skolerne arbejder med ny digital læringsplatform

Skolerne arbejder med ny digital læringsplatform

Bankbetalinger, opskrifter på nem aftensmad og en snak med faster på Mors. Vi bruger computere, tablets og smartphones til mere og mere i dagligdagen, og sådan er det også i skolen, hvor lærere på alle kommunens skoler har fået et nyt digitalt værktøj til at planlægge og køre undervisning. Meebook hedder systemet, som er ved at blive rullet ud.

En digital læringsplatform er et program, der blandt andet samler lærerens planlægning. Fra det helt store billede med årsplaner til den praktiske del med at stykke et undervisningsforløb sammen og afvikle det i klassen.

Alle skoler i Danmark skal indføre digitale læringsplatforme. I Ringkøbing-Skjern Kommune er valget faldet på Meebook, og alle lærere er i gang med at blive dus med systemet, som også kan bruges til at samarbejde med kolleger, elever og på længere sigt også forældre.

- Vi bevæger os med Meebook længere væk fra tavleundervisningen og de kopi-ark, som vi andre med læsebriller og livserfaring forbinder med skolen, og hen til den måde, som eleverne naturligt begår sig i verden på, forklarer Keld Nielsen, der er IKT-konsulent ved kommunen.

- Systemet giver læreren en række muligheder for eksempelvis at indbygge video, lyd og animationer i et undervisningsforløb og skræddersy forløbene, så de passer til den enkelte elevs niveau, fortsætter han.

Lærerne kan også videndele og samarbejde om undervisningsforløb i systemet.

Lidt svært for lærere – pærelet for elever
Skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har hele 2017 til at arbejde sig ind på Meebook, og det er forskelligt, hvordan de griber det an.

Alkjærskolen har sat sig for, at alle lærere skal planlægge og afvikle et undervisningsforløb samt lave elevplaner i Meebook-systemet i løbet af året.

På Alkjærskolen underviser Bente Sandahl elever på mellemtrinnet i dansk, tysk, matematik og historie, og så er hun en af skolens fire Meebook-vejledere.
Eleverne har taget systemet til sig, underviserne skal bruge lidt længere tid til at komme på omgangshøjde.

- Den første gang, jeg bad eleverne tage en computer og logge sig på Meebook, gjorde de det bare. Det falder dem bare helt naturligt. Det er lidt anderledes med os voksne. Jeg synes, det er nemt at gå til, men det er selvfølgelig ikke alle, der synes det, siger hun.

Bente Sandahl bruger selv Meebook i flere fag. Blandt andet i matematik hvor eleverne kan se en video om grafer, før de selv skal arbejde med at finde sammenhænge - fx mellem vanding og planters vækst- og indsætte værdierne i et koordinatsystem.

- Med Meebook kan jeg bevæge mig rundt i klassen og hjælpe, i stedet for at stå ved tavlen. Det gør det nemmere at differentiere undervisningen, fortæller hun.

- Jeg kan tildele mange opgaver til den virkelig skrappe elev, mens jeg giver færre og mere basale opgaver til den elev, der stadig har brug for at få det grundlæggende på plads. Så alle elever får udfordringer, som de samtidig synes, at de kan klare, siger Bente Sandahl.

Eleverne bliver mere bevidste om, hvad det er meningen, de skal lære. Når et forløb er til ende, bliver eleverne bedt om at forholde sig til, om de har forstået de begreber, som de har arbejdet med.

Fakta
Forældre kan indtil videre kun få adgang til elevplanen for deres eget barn via Meebook. Resten af kommunikationen med skolen foregår som hidtil via ForældreIntra.