22. juni 2021

Tilfredse medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune

kommunelogo

Ringkøbing-Skjern Kommune gennemfører hvert tredje år en trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere for at afdække, hvordan det går med trivslen.

I spørgeskemaundersøgelsen, som er gennemført i marts 2021 svarer 90,4 pct. af medarbejderne, at de er enige i, at de trives på deres arbejdsplads. I den seneste undersøgelse fra 2018 var det tilsvarende tal på 88 pct. Samtidig har der været en nedgang i andelen af medarbejdere, der har svaret ’uenig’ eller ’hverken-eller’ på spørgsmålet om, hvorvidt de er enige i, at de trives på arbejdet.

Spørgeskemaet er sendt ud til 3.517 medarbejdere, og 2.933 har deltaget i undersøgelsen. Det betyder, at 83,4 pct. af medarbejderne har besvaret spørgeskemaet. Ved en tilsvarende undersøgelse i 2018 var svarprocenten 87 pct.

- Jeg er stolt over, at så mange medarbejdere har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet. I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi seriøst med vores undersøgelsesresultater, og jeg tolker den fine svarprocent derhen, at medarbejderne stoler på organisationens engagement og interesse for et godt arbejdsmiljø, siger kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen.

Han peger på, at det især er glædeligt at se en høj trivsel blandt medarbejderne i et år, hvor Corona har givet så vanskelige vilkår for arbejdet og tilføjer:

- Som kommune skal vi levere en høj produktivitet og en god kerneopgave til gavn for borgerne. Her er medarbejdernes trivsel og et lavt sygefravær meget vigtige forudsætninger. Derfor er det yderst positivt, at flere medarbejdere end tidligere angiver, at de er ’helt enige’ og ’delvist enige’ i, at de trives på arbejdspladsen. Det er tilkendegivelser, der viser, at til trods for Corona, så er Ringkøbing-Skjern Kommune en arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever et godt samarbejde, en god ledelse og trivsel i jobbet.

Også næstformanden for hovedsamarbejdsudvalget HovedMED i Ringkøbing-Skjern Kommune og fællestillidsmand for fagforbundet FOA, Grethe Madsen, peger på, at trivselsundersøgelsen rummer positive tilkendegivelser:

- Der er pres på, når vi er på arbejde, og det seneste år har bestemt ikke været en undtagelse. Så det glæder mig, at resultaterne er positive, og at samarbejdet på arbejdspladserne fungerer. I HovedMED har vi fokus på at sikre en god udvikling i arbejdsmiljøet og i det arbejdsfællesskab, der skal være for at løse kerneopgaven. Det er godt for medarbejderne, og det kommer borgerne til gavn, at arbejdspladserne er præget af høj trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Arbejdet er meningsfyldt

I trivselsundersøgelsen bliver medarbejderne bl.a. spurgt, om de er enige i, at deres arbejde er meningsfyldt, hvilket hele 97,6 pct. bekræfter. Andelen ligger på samme høje niveau som i trivselsundersøgelsen fra 2018.

- Der er et stort fokus på arbejdsmiljø i Danmark, og det er der også i Ringkøbing Skjern Kommune. Hvert tredje år gennemfører vi derfor en trivselsundersøgelse. Det gør vi for at leve op til aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening, KL. Men det gør vi også, fordi vi gerne vi være sikre på, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Hvis trivslen ikke er god, vil en trivselsundersøgelse sætte spot på, hvor der skal sættes en indsats i værk, siger Karen Marie Johansen, stabschef i kommunens Personale og Digitaliseringsafdeling.

Trivselsundersøgelsens resultater kan læses her