21. juni 2021

Åbent uddannelsesbrev til Christiansborg

foto fra Christiansborg

Mens uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen, indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek og Folketingets uddannelsesordførere i disse dage forhandler uddannelsesudspil, har borgmester Hans Østergaard og formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Videnudvalg Lise Juhl Hansen nu sendt et åbent brev til Christiansborg.

I brevet opfordrer de til, at politikerne udvider det nuværende regeringsudspil ”Tættere på – flere uddannelser, stærkere lokalsamfund” ved at igangsætte forsøg med at lade kommuner, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser afprøve nye modeller for uddannelse tættere på. Forsøg, som skal sikre, at udflytningen af uddannelser bliver en langsigtet succes.

Helt konkret lyder opfordringen fra Ringkøbing-Skjern Kommune, at der igangsættes forsøg med at bruge lokale studiecentre, online uddannelse og lokale arbejdspladser til at skabe uddannelse i egne af landet, der ligger langt fra uddannelsesbyerne.

”Vi er i gang og vi vil gerne bringes i spil”, står der bl.a. i brevet.

Nytænkning i uddannelsestilbuddet

Ringkøbing-Skjern Kommune har etableret et kommunalt studiecenter, hvor studerende kan følge online uddannelse i et studiemiljø. Herudover kan man pt læse den to-årige markedsføringsøkonomuddannelse på studiecenteret i Skjern, der i regeringens uddannelsesudspil desuden får produktionsteknologuddannelsen.

”Vi er som kommune glade for den fysiske uddannelse, vi allerede har, og den vi sandsynligvis får. Men vi savner et langsigtet udviklingsspor i regeringens udspil. Et udviklingsspor, som tænker i ny teknologi, nye studieformer og nye samarbejdskonstellationer,” skriver borgmesteren og udvalgsformanden i brevet, hvor de minder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune allerede er ’dybt engagerede’ i at løse opgaven med gode lokale studiemiljøer i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Vi lytter os til, at regeringen med det nye udspil, gerne vil sikre levedygtige studiemiljøer i hele landet, skriver de og fortsætter:

”Den kortsigtede løsning er at flytte studiepladser ud i landet. Men hvis udflytningen skal blive en succes, er det afgørende med kvalitet i undervisning og uddannelsesmiljøer. Det kræver nytænkning i formen på uddannelserne, så de passer til mindre hold – tættere på arbejdspladserne. Det kræver udvikling og brug af online undervisning. Det kræver partnerskaber mellem uddannelser, kommuner, virksomheder”.

Derfor opfordrer brevet til, at regeringens udspil udvides med forsøg som afprøver nye partnerskaber og nye uddannelsesformer tilpasset mindre studiemiljøer – f.eks. i form af lokale studiecentre og hel eller delvis online uddannelse og med fokus på at sikre stærke lokale uddannelser og uddannelsesmiljøer som giver værdi til både studerende og lokale arbejdspladser:

”Vi oplever, at både uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser bakker op om disse løsninger. Men vi savner økonomi, juridiske rammer og politisk opbakning for at kunne skabe resultater i større skala,” skriver borgmester Hans Østergaard og udvalgsformand Lise Juhl Hansen til Christiansborg.

Frontløber på online uddannelse

Som en af de kommuner, der ’mister’ unge til uddannelsesbyerne hvert år, har Ringkøbing-Skjern Kommune længe arbejdet for at give de uddannelsessøgende unge et alternativ til at flytte ud af kommunen for at tage en videregående uddannelse, herunder Studiecenteret til dem, der ønsker et fysisk studiemiljø.

Tidligere på måneden var kommunen herudover medvært ved uddannelseskonferencen ”Nye veje til uddannelse i hele landet” på Christiansborg. Konferencen trak på inspiration fra udlandet og satte spot på modeller med hel eller delvis online uddannelse i tæt samspil med lokalområdet som en måde at skabe adgang til uddannelse for flere.

Sammen med borgmestrene fra Holbæk og Bornholms Kommune havde Hans Østergaard desuden foretræde for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg i maj måned – også her var mulighederne for at udvide paletten af uddannelsestilbud i yderområderne på dagsordenen.

Henvendelsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune angående regeringens uddannelsesudspil kan du læse her: