23. juni 2021

Energien er grøn i kommunens fjernvarmeværker

Solvarme på Ringkøbing Fjernvarme. Arkiv Energi2020

En stadigt større del af den varme, borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune får fra fjernvarmeværkerne kommer fra vedvarende energi. Med 77,4 pct. i 2020 er målet om at nå de 100 pct. i 2030 inden for rækkevidde.

Da brancheforeningen Danske Fjernvarmeværker i oktober 2020 uddelte årets pris for innovation og nytænkning inden for fjernvarmesektoren, var det Hvide Sande Fjernvarme, der stod som modtager – nomineret for deres grønne omstilling.

I løbet af de seneste fem år har Hvide Sande Fjernvarme nemlig reduceret deres CO2-udslip med hele 97 procent. Det har de gjort ved at supplere deres solvarmeanlæg med et varmepumpeanlæg og en elkedel, der får grøn strøm fra de tre vindmøller på havnen. Samtidig har byens borgere fået billigere varme.

Et grønnere billede

I det 2020-energiregnskab for fjernvarmeværkerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, som kommunens planafdeling årligt udarbejder, fremgår det tydeligt, at tendensen også går i en grøn retning på de øvrige fjernvarmeværker – og i det samlede billede:

- Med 77,4 procent er andelen af vedvarende energi, den såkaldte VE-andel, øget væsentligt i 2020 i forhold til tidligere år, siger Børge Outzen Schmith, planlægger i Plan og Vejanlæg. Han peger på, at den tilsvarende VE-andel i 2019 udgjorde 66,2 procent.

Den årlige Status for RKSKs varmeværkers omstilling til VE 2020 som kommunens Teknik- og Miljøudvalg blev orienteret om på sit møde tirsdag, angiver to forklaringer på, at den samlede VE-andel på fjernvarmeværkerne er øget væsentligt i 2020 i forhold til tidligere:

”Det skyldes primært den øgede anvendelse af elkedler og varmepumper, men også øget anvendelse af overskudsvarme.” står der i rapporten.

- Det er da fantastisk at se, at vi har formået at overstige forventningerne, der sidste år lød på ca. 75 procent, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget John G. Christensen.

Han peger på, at ca. 55 % procent af boligerne i Ringkøbing-Skjern Kommune får deres varme fra et fjernvarmeværk. Derfor bidrager de grønnere fjernvarmeværker også betydeligt til kommunens samlede vision om at blive 100 procent fossilfri allerede i 2030.

Foregangsfolk

I statusrapporten ligger Hemmet Fjernvarme på en klar 1. plads med 100 pct. vedvarende energi i fjernvarmeværket i 2020 skarpt efterfulgt af fem andre fjernvarmeværker, der alle leverer varmt vand og varme i borgernes radiatorer baseret på minimum 90 procent vedvarende energikilder.

- Vi kan godt være stolte af vores fjernvarmeværker i Ringkøbing-Skjern Kommune. De har været first movers på at udnytte f.eks. overskudsvarme fra industrien og overskydende strøm fra vindmøllerne, siger Jesper Skovhus Andersen.

Han er tidligere mangeårigt medlem af kommunens Energiråd og direktør på Ringkøbing Fjernvarme, der med 42,4 procent vedvarende energi i fjernvarmeværket faktisk ligger i bunden af kommunens opgørelse over vedvarende energi i fjernvarmeværkerne i 2020.

En god del af årsagen til det skal findes i Ringkøbing Fjernvarmes gamle central i midtbyen, der indtil sidste år har været nødt til at køre på naturgas i spidsbelastningsperioder for at dække efterspørgslen, ligesom man har truffet en principbeslutning om ikke at klare omstillingen ved at bruge biomasse.   

På Rindum Værket er varmepumpeanlægget nu omstillet til ren el-drift, og Ringkøbing Fjernvarme vil derfor allerede i opgørelsen over VE-andel fra 2021 vise meget grønnere tal i energiregnskabet.

- Vi bevæger os allerede nu opad mod 60 procent, og når vi om 3-4 år står med et helt nye værk, der stort set vil køre på 100 procent vedvarende energi, er vi så store, at vi vil trække kommunens samlede EV-andel i fjernvarmen op i nærheden af 90 procent, fortæller Jesper Skovhus Andersen.

Ringkøbing Fjernvarme står for godt en fjerdedel - eller knap 27 procent – af den samlede fjernvarmeforsyning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Samlet set forventes VE-andelen på fjernvarmeværkerne i Naturens Rige i 2021 at nå over 80 procent.

- Vi er dermed godt på vej mod de 85 procent, som er kommunens målsætning for VE i fjernvarmen i 2025. I 2030 er målsætningen, at vi når 95 procent, og i 2035 skal fjernvarmeværkerne meget gerne bruge 100 procent vedvarende energi som drivkraft, siger John G. Christensen.

Han medgiver, at det er ambitiøse mål:

- Men med de igangværende projekter forventer jeg også, at det er realistiske mål, tilføjer han.

Fakta:

Fjernvarmeværkerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er alle amba’er og dermed forbrugerejede. Forbrugeren betaler i gennemsnit 11.143 kr. om året for fjernvarmen i Ringkøbing-Skjern Kommune – eller knap 1.800 kr. mindre pr. år end den gennemsnitlige fjernvarmepris på landsplan.

Du kan læse statusrapporten her: