4. juni 2018

Web-app giver overblik over stier i naturen

Web-app giver overblik over stier i naturen

Skov, hede, klit, enge og moser. Det er ikke for ingenting, at Ringkøbing-Skjern Kommune kalder sig Naturens Rige. Mere end 4.000 m2 natur har vi pr. indbygger.

Men hvordan kommer vi ud i naturen? Og hvor må vi gå? På skovstier og markveje? Eller er de kun for landmænd.

Ifølge Naturbeskyttelsesloven må man færdes gående og cyklende på alle markveje og på de fleste stier.

Fire sogne har indtegnet ruter i en ny web-app, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet med støtte af Friluftsrådet og i samarbejde med borgerforeningerne i Lyne, Spjald, Vorgod-Barde og Borris.

De fire sogne er pilotområder. Borgerne har været involveret i udarbejdelsen af et kortmateriale med det primære formål at invitere folk ud i naturen ved at aflive myter om ”adgang forbudt” i private skove og på markveje.

Appen kan hentes på de hjemmesider, som administreres af borgerforeningerne, og i appen kan man vælge mellem vandrestier og løbe- og cykelruter i lokalområdet. Desuden kan man flere steder finde parkeringspladser og overnatningsfaciliteter.

Kortlægningen af stisystemerne har givet lokale og besøgende i landdistrikterne bedre mulighed for at benytte naturen, da man med kortet i hånden eller på telefonen hurtigt kan se, hvordan man kan komme rundt, hvordan man finder hjem igen – og hvor lang ruten er.

- I landdistrikterne er der et stort behov for at få lavet kort, der viser, hvad området byder på. Nogle mennesker har boet i et sogn i årtier uden egentlig at have kendskab til eksisterende markveje og frit tilgængelige skove, fortæller Jakob Poo Albæk, skov- og landskabsingeniør og ansvarlig for stiprojektet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han peger på, at bedre adgang til det åbne land er noget af det, der øger bosætningen i et lokalområde, fordi tilflyttere ofte vurderer muligheden for oplevelser i den bynære natur højt, når de skal slå rod et nyt sted.

Og så understreger han, at projektet med stisystemerne har vist, at mange ikke kender til reglerne for færdsel i det åbne land – og derved snyder sig selv for naturoplevelser lidt væk fra alfarvej.

- I det åbne land må alle gerne gå, cykle og de fleste steder også ride på private markveje. Og man må gerne tage sin hund med, så længe den er i snor, forklarer han.

Ny sti indvies i Lyne

Udover at få kortlagt eksisterende stisystemer, har borgere i og omkring Lyne også fået en ny sti tilføjet web-appen; nemlig den 3,7 km lange natursti Raunkjær-Knude Skolespor.

Den indvies officielt fredag den 8. juni kl. 14.00, hvor borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard holder tale ved Mindelunden på Raunkjærgaard. Alle er velkomne.

Blandt de øvrige deltagere er Friluftsrådets lokale kredsformand, lokale ildsjæle, lodsejere og elever fra Lyne Friskole. 

FAKTA:

Reglerne for færdsel i det åbne land er beskrevet i Naturbeskyttelsesloven og kan læses på Ringkøbing-Skjern Kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/natur-soeer-og-vandloeb/adgang-til-naturen

 

Hent web-appen på linkene her: www.rksk.dk/kortsognerutervorgodbarde

http://www.rksk.dk/kortsogneruterborris

www.rksk.dk/kortsogneruterlyne www.rksk.dk/kortsogneruterspjald

Eller på Ringkøbing-Skjern Kommunes Friluftsliv på land-app