25. maj 2022

Nyt partnerskab skal sikre bedre bredbåndsdækning

Nyt partnerskab skal sikre bedre bredbåndsdækning

Målet er klart: I 2025 skal alle boliger og virksomheder have adgang til bredbåndsdækning på minimum 100/30 Mbit/s.

Sådan lød teleaftalen fra december 2021. Derudover skal 98 procent af alle boliger og virksomheder i 2025 være dækket med en infrastruktur, der kan levere 1 Gbit/s i downloadhastighed.

Det er et ambitiøst mål, og det kræver derfor også nye metoder. En af metoderne er, at der skal etableres lokale partnerskaber mellem offentlige myndigheder og relevante markedsaktører. Partnerskaberne har tre formål: de skal identificere lokale barrierer for den lokale udrulning, de skal komme med forslag til tiltag, der kan afhjælpe barriererne, og så skal de igangsætte konkrete indsatser, der kan overvinde barriererne.

Dét projekt vil Ringkøbing-Skjern Kommune gerne være med i:

- Det er meget vigtigt, at vi har gode bredbåndsforbindelser i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er fundamentet for det moderne familieliv, men så sandelig også for det moderne erhvervsliv. Derfor vil vi gerne gå forrest, så vi kan prøve endnu flere metoder til at nå målet.

Sådan siger viceborgmester Søren Elbæk, som også er formand for Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget.

Partnerskabet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Energistyrelsen har fokus på at understøtte udrulningen af bredbånd til hele kommunen. Der er ikke statslige midler til arbejdet, men partnerskabet vil fokusere på udfordringer i helt konkrete lokalområder, som potentielt kan adresseres og håndteres via et samarbejde mellem stat, kommune og et eller flere teleselskaber.

Partnerskab med plads til flere

For at partnerskabet kan blive en succes, er det afgørende, at relevante bredbåndsudbydere også har lyst til at deltage. Pilotprojektet kan være relevant for både være fastnet- og mobiloperatører og selskaber med andre bredbåndsteknologier. De udbydere, der ønsker at indgå i partnerskabet, får mulighed for at indgå i en uformel dialog om de udfordringer, de støder på eller forventer at møde, og som hindrer udrulningen af det hurtige bredbånd.

Det er hensigten, at myndigheder og udbydere i fællesskab kan arbejde for at fremme bredbånds-udrulningen i kommunen. Det er samtidig afgørende, at de interesserede udbydere er klar til at afsætte tid og engagement i arbejdet med at udrulle bredbånd i Ringkøbing-Skjern-området.

- Vi ér nået et stykke af vejen med udrulningen her i kommunen, men vi har stadig udfordringer med at nå de sidste adresser. Den opgave skal vi lykkes med – og derfor er partnerskabet både vigtigt og interessant, siger Søren Elbæk.

Ønsker du at vide mere for at finde ud af, om partnerskabet er noget for dig og din bredbåndsvirksomhed, kan du senest fredag d. 10. juni 2022 kontakte Jakob Holm Hansen, Energistyrelsen (jbhh@ens.dk) eller Kasper Barsted Christensen, Ringkøbing-Skjern Kommune (kasper.christensen@rksk.dk)