23. maj 2022

Har du huller i internetforbindelsen?

Har du huller i internetforbindelsen?

100 millioner.

Så mange statslige kroner er der i den tilskudspulje, som Energistyrelsen/Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i år har til uddeling blandt ansøgere i de områder af Danmark, der stadig mangler tidssvarende bredbåndsforbindelser.

Nogle af de penge skulle gerne ende i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor flere end 1.000 husstande i landdistrikterne har så dårlig internetforbindelse, at det kan være en frustrerende oplevelse at arbejde hjemmefra eller at streame en film.

Derfor afholder Ringkøbing-Skjern Kommune informationsmøde om Bredbåndspuljen på mandag den 23. maj kl. 19-21 i forsamlingshuset i Finderup og igen den 8. juni kl 19-21 i No Sognehus.

Her vil interesserede borgere høre nærmere om puljen, om kriterierne for at søge puljen og om ansøgningsprocessen.

Det betaler sig at søge

I 2021 fik alle ansøgte projekter i kommunen tilskud fra bredbåndspuljen, hvilket svarer til 292 adresser.

I alt har 1.258 adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune fået tilskud til bedre internetforbindelse fra den statslige pulje siden 2018. I årene 2018-2021 er der dermed givet 31,7 mio. kr. i statstilskud via Bredbåndspuljen til bedre internetforbindelse i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Herudover har kommunen givet 1.000 kr. i medfinansiering pr. husstand, hvilket fra 2018 beløber sig til 1,26 mio. kr.

- Det kan altså sagtens svare sig at bruge lidt tid på sætte sig ind i reglerne og ansøgningsprocessen, hvis man bøvler med langsomt, utidssvarende internet, siger landdistriktskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lotte Finnerup.

For at søge om tilskud skal man gå sammen med naboerne og oprette et projekt med geografisk sammenhængende adresser. Det er projektet, ikke individuelle adresser, der søger puljen.

Digitaliseringskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, Kasper Christensen, peger derfor på, at jo flere i et lokalområde, der er med i et projekt, jo bedre:

- Det vigtigste parameter, for at et projekt får tilskud, er, at så mange tilskudsberettigede adresser som muligt i et geografisk sammenhængende område går sammen om at søge. Hvis man er tilskudsberettiget i et projektområdet og takker nej til at være med, så trækkes det samlede projekt ned. Derfor gælder det om at have størst mulig opbakning, forklarer han.

Kasper Christensen tilføjer, at kriterierne for hvor dårlig ens internetforbindelse skal være, før man er berettiget til at søge Bredbåndspuljen, er ændret, så nogle af de adresser, der tidligere har haft lidt for god dækning til at søge puljen nu også kan være med i en ansøgning.

På Energistyrelsens hjemmeside kan man læse, hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at man kan søge Bredbåndspuljen. 

 

FAKTA:

Der er 100 mio. kr. i den statslige Bredbåndspulje til udrulning af tidssvarende internet i landdistrikter og andre områder med dårlig internetforbindelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune afholder informationsmøde om Bredbåndspuljen for alle interesserede:

Den 23. maj kl. 19-21 i Finderup Forsamlingshus

Den 8. juni kl. 19-21 i No Sognehus

Interesserede bedes tilmelde sig til kasper.christensen@rksk.dk

Læs mere om bredbåndspuljen for 2022 og de tidligere år på Energistyrelsens hjemmeside.