10. maj 2019

Hjælpemidler og handicapvenlige valgsteder

Hjælpemidler og handicapvenlige valgsteder

Borgere med handicap har mulighed for at bruge en række hjælpemidler, når de skal sætte krydset. Lige som det er muligt at brevstemme, søge om at blive flytte valgsted eller om at afgive sin stemme på hjemadressen.

Handicapvenligt stemmerum på alle valgsteder
På samtlige 25 valgsteder i Ringkøbing-Skjern Kommune vil der være et stemmerum, der er handicapvenligt indrettet. Stemmerummet indeholder en lup, en tykkere sort pen og en LED-lampe, som kan justeres i lysstyrke og farvetone. Hjælpemidlerne skal sikre, at borgere med nedsat syn tydeligt kan aflæse stemmesedlen og se, hvor krydset er sat.

Det er desuden muligt at stemme ved et hævesænke-bord på valgstedet ved ROFI-Centret i Ringkøbing, hvilket kan være en fordel for eksempelvis kørestolsbrugere. Samme sted vil der også være et CCTV, der kan forstørre stemmesedlen op på en skærm med regulerbar forstørrelse og kontrast.

Muligt at flytte valgsted
Hvis man er tilknyttet et valgsted uden CCTV og hævesænke-bord, kan man søge om at flytte valgsted via rksk.dk
Man kan også afhente eller bestille ansøgningen i Borgerservice på telefon 99 74 12 22.

Borgerservice kan også hjælpe med at opklare, hvilket valgsted, man er tilknyttet, hvis man er i tvivl.

Fristen for at søge om at flytte valgsted til Europa-Parlamentsvalget er den 16. maj klokken 12. For Folketingsvalget er fristen den 28. maj.

Muligt at brevstemme
For alle borgere gælder det, at man kan brevstemme i den almindelige åbningstid i Borgerservice i både Skjern og i Ringkøbing. Begge steder er der lup, tykkere pen og LED-lampe til rådighed. I Borgerservice i Ringkøbing er der derudover et stemmerum udstyret med CCTV og hævesænke-bord.

Man kan godt brevstemme før man har modtaget sit valgkort. Da skal man blot medbringe anden legitimation i form af sygesikringsbevis, pas, kørekort eller lignende.

Borgerservice i Skjern og Ringkøbing holder ekstraordinært åbent For brevstemmeafgivning på følgende tidspunkter:

  • Lørdag den 11. maj 2019, kl. 9.30 – 12.00 OBS! Kun til Europa-Parlamentsvalget
  • Lørdag den 18. maj 2019, kl. 9.30 – 12.00
  • Torsdag den 23. maj 2019, kl. 10.00 – 17.00
  • Lørdag den 1. juni 2019, kl. 9.00 – 16.00 OBS! Kun til Folketingsvalget)

Der kan tidligst brevstemmes til Folketingsvalget tre uger før valget. Derfor kan der kun brevstemmes til Europa-Parlamentsvalget lørdag den 11. maj.

Særligt om brevafstemning i eget hjem
Hvis man på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på sit afstemningssted, kan man søge om at stemme i hjemmet. Til det skal man bruge en blanket, som kan hentes i Borgerservice, bestilles på telefon 99 74 12 22 eller hentes via kommunens hjemmeside rksk.dk 

Fristen for at søge om at brevstemme i eget hjem til Europa-Parlamentsvalget er den 14. maj. For Folketingsvalget er fristen den 28. maj. Blanketten skal afleveres eller sendes til Borgerservice. Herefter vil man få besked om, hvornår de tilforordnede vil komme på besøg for at tage imod brevstemmen.