25. maj 2018

Ringkøbing-Skjern Kommune vil styrke samarbejdet med lærerne

Ringkøbing-Skjern Kommune vil styrke samarbejdet med lærerne

Ved de netop overståede overenskomstforhandlinger var lærernes arbejdstid et af de helt centrale spørgsmål. Fra i dag og frem til søndag den 3. juni vil Danmarks lærere stemme for eller imod det forlig, Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) indgik om et 3-årigt kommissionsarbejde, der skal klarlægge lærernes arbejdsforhold.

Samtidig åbner borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard for en styrket dialog mellem kommunen og lærerne.

- Et af delresultaterne af overenskomstaftalen var, at man ønskede et fornyet og styrket samarbejde lokalt mellem kommuner og lærernes repræsentanter. Vi er naturligvis åbne for dialog og vil derfor indbyde DL til en drøftelse inden sommerferien med henblik på et styrket samarbejde og indgåelse af lokalaftale, siger Hans Østergaard.

Formanden for Børne- og Familieudvalget Trine Ørskov supplerer: 

- I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi vurderet, at ledelsesretten ligger godt hos skolelederne, der har kunnet aftale arbejdsforhold individuelt inden for rammerne af lokalaftaler på de enkelte skoler. Derfor har vi ikke tidligere indgået en fællesaftale med lærerne. 

Trine Ørskov tilføjer, at fraværet af en fællesaftale ikke har givet udfordringer med at rekruttere og fastholde lærere. Tværtimod er det generelle billede, at der kommer mange velkvalificerede ansøgere til ledige job på kommunens skoler. 

- Vi har et godt og velfungerende skolevæsen, men vi er naturligvis positivt indstillede på at gå i dialog om muligheden for at gøre det endnu bedre til gavn for eleverne, siger Trine Ørskov.