8. marts 2019

Effektiv beskæftigelsesafdeling skal blive endnu bedre

Effektiv beskæftigelsesafdeling skal blive endnu bedre

Med en ledighedsprocent, der er blandt de absolut laveste i Danmark, er det nærliggende at konkludere, at medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommunes Beskæftigelsesafdeling allerede gør et rigtig godt stykke arbejde.

Og dét gør de da også, bekræfter Marc Lykke, der er afdelingsleder for Virksomhedsservice i Beskæftigelse.

Alligevel har Beskæftigelse søgt og fået godt 1 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et banebrydende kompetenceudviklingsprojekt, der frem mod december 2020 skal være med til at udvikle en endnu bedre service til kommunens virksomheder.

”Professionel virksomhedsservice” er navnet på projektet, som gik i gang 1. februar, og involverer samtlige medarbejdere i Virksomhedsservice.

- Beskæftigelsesområdet er traditionelt et område, hvor kompetenceudvikling er en del af jobbet. Vi har med stor effekt skærpet vores kompetencer og fælles metodeforståelse hvad angår den jobrettede samtale med ledige kandidater. Som jeg ser det, har der måske hidtil manglet et målrettet kompetenceudviklingsfokus på den virksomhedsrettede del – en fælles forståelse af, hvad det er, man skal være dygtig til i kontakten med virksomhederne, forklarer Marc Lykke.

Den fælles forståelse forventer han, at de 30 medarbejdere i Virksomhedsservice får igennem kompetenceudviklingsforløbet, der bliver kørt af Michael Friis Larsen, general manager i rådgivningsvirksomheden Rambøll og Trine Glassow lektor og uddannelseskonsulent fra VIA University College. Sammen har de to skrevet en grundbog til uddannelse af medarbejdere. Den udkommer til sommer, men danner allerede nu grundlaget for uddannelsesforløbet.

- Forløbet handler om at klæde medarbejderne på med redskaber, så de kan indgå i en mere professionel tilgang til virksomhederne, siger Michael Friis Larsen fra Rambøll.

De redskaber handler, ifølge Michael Friis Larsen, i korte træk om bedre forberedelse til møder med virksomhederne og om at turde påtage sig rollen som mødeleder, så der er en tydelig struktur på møderne og bedre chance for, at alle parter får noget med sig fra møderne. Desuden indgår forretningsforståelse, så jobkonsulenten ved, hvad det er for en virksomhed, han/hun går ud til, og salgsteknikker i forhold til at sælge den enkelte borgers kompetencer bedst muligt til virksomhederne i forløbet, ligesom forhandlingskompetencer generelt og i forhold til, hvad jobcentret kan hjælpe med er en væsentlig del.

- Mange af medarbejderne gør allerede lidt af det hele, og mange af dem gør det godt. Kompetenceudviklingsforløbet skal sikre, at medarbejderne alle har det samme faglige begrebsapparat at arbejde ud fra, siger Michael Friis Larsen.

- Vi bliver en foregangskommune i forhold til at afprøve strategierne og teorierne i bogen, og planen er, at vi undervejs i uddannelsesforløbet vil sætte ind med implementering i praksis, så de nye teorier og strategier bliver taget i brug med det samme, forklarer Marc Lykke.

De første med det bedste

Det er mindre end et år siden, at landsorganisationen LO udnævnte Jobcenter Ringkøbing-Skjern som landets bedste, og en intern brugerundersøgelse viste i september 2018, at helt op imod 85 pct af brugerne var tilfredse med den service, de fik på jobcentret.

Marc Lykke lægger da heller ikke skjul på, at han er ambitiøs på medarbejdernes vegne:

- Vi vil gerne være de første med det bedste, og fortælle andre kommuner om vores erfaringer. Og vi ER det første sted med et så ambitiøst kompetenceudviklingsprojekt omkring Virksomhedsservice. Så håbet er, at det, vi sætter i gang i forhold til en ensretning og en sammenhængende tilgang til virksomhedsservice kan spare andre for noget arbejde.

Alt det skal kursusforløbet over de næste måneder være med til at sikre og udvikle på:

- Det er ikke et spørgsmål om, at vi synes, vi er dårlige til vores arbejde. Slet ikke. Kurset har to formål: dels skal det sikre, at vi har et fælles metodegrundlag på tværs af Virksomhedsservice, og dels skal det gøre os skarpere; videreudvikle vores kompetencer som jobkonsulenter. De rette grundvilkår er heldigvis til stede, for vi har at gøre med en yderst engageret og kompetent medarbejdergruppe, der ikke kan vente med at finslibe deres kompetencer.

- Det resultat, vi primært ønsker at se, er en fælles tilgang til arbejdet: Hvordan taler vi til vores virksomheder, og hvad er vores fælles tilgang til virksomhedsservice? Virksomhederne skal opleve, at der er én indgang for dem, når de henvender sig til Virksomhedsservice. Og en kandidat skal opleve, at vi har den samme tilgang og det samme metodegrundlag uanset, hvilken jobkonsulent, der sidder foran ham eller hende, forklarer Marc Lykke.

 

FAKTA:

Ringkøbing-Skjern Kommunes Virksomhedsservice hjælper virksomhederne med rekruttering af medarbejdere og er i dialog og sparring omkring, hvilken profil det er, de mangler. Virksomhedsservice hjælper også med udvælgelsen af den rigtige kandidat i forhold til de kompetencer, der efterspørges og kommer med forslag til andre løsninger, hvis en virksomhed eksempelvis står og skal bruge en faglært tømrer, og der ingen arbejdsløse tømrer er.

Desuden hjælper Virksomhedsservice med at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen i de tilfælde, hvor en lurende sygemelding kan tages i opløbet med de rette skånehensyn i form af fysisk eller psykisk aflastning, og hjælper med opkvalificering af ledige kandidater, så man opnår et bedre match mellem ledige borgere og ledige job.

Ledigheden i Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt landets absolut laveste og lå i gennemsnit i 2018 på 2,58 pct. ifølge tal fra Danmarks Statistik.