30. marts 2021

Wild West Walk ’n’ Run takker af med tur i naturnationalpark

Søren Frederiksen og Marlene Engelhardt Sjögren på Borris Hede. Foto Merete Jensen

Når de ca. 500 små røde flag, der hver weekend i februar og marts har markeret en ny off road-rute i Naturens Rige, på onsdag sættes op for foreløbig sidste gang, sker det i samarbejde med Borrislejren og Nationalpark Skjern Å-sekretariatet, der inviterer ud på Borris Hede.

Heden er med sine 4.743 hektar Danmarks største og bruges til daglig som skydeterræn for forsvaret, hvilket begrænser adgangen i godt 250 dage om året.

Men i påsken er der adgang på de afmærkede veje, og i samarbejde med terræninspektøren i Borrislejren og Nationalpark Skjern Å-sekretariatet har arbejdsgruppen bag Wild West Walk ’n’ Run-ruterne nu indtegnet en rute på ca. 8 kilometer i den naturskønne, sydøstligste del af terrænet.

- Her krydser man Omme Å, hvor odderen lever, og her kommer man forbi haverne til nogle af de gamle gårde, som blev eksproprieret i forbindelse med udvidelsen af øvelsesterrænet i 1953, fortæller Søren Frederiksen.

Et unikt sted

Han er naturvejleder i Ringkøbing-Skjern Kommune og udviklingskonsulent i det Nationalpark Skjern Å-sekretariat, som Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune i fællesskab oprettede i sommeren 2018 med henblik på at arbejde for etableringen af en nationalpark omkring Skjern Å.

- Udvalget arbejder stadig for en nationalpark, men udviklingen har vist, at det på kort sigt er mere realistisk at sigte efter etableringen af en naturnationalpark, så derfor har Nationalpark Skjern Å-Udvalget ændret fokus. Men tilbage står, at både Skjern Enge og Borris Hede er med i det oplæg, udvalget præsenterer for miljøministeren, fortæller Søren Frederiksen.

Allerhelst havde han markeret en påskerute i Wild West Walk ’n’ Run-regi, der også gik langs Skjern Å, så besøgende kunne komme helt tæt på den varierende natur, der vil være i naturnationalparken. Når valget faldt på Borris Hede er det ud fra en formodning om, at mange ikke kender området derude særlig godt. Og det er synd, synes Søren Frederiksen:

- Hvis man bor i området, er det nemt at køre forbi og se på info-tavlerne på Borriskrogvej, om der skydes eller ej, og altså dermed om der er adgang forbudt eller ej. Men hvis man bor længere væk, vælger man måske et andet naturområde til sin gåtur. Men Borris Hede er et unikt sted, hvor kronvildt trives side om side med forsvarets øvelser, hvor der lever havørne, hvor tre forskellige slags lyng blomstrer i sensommeren – og hvor man møder både hede, overdrev, mose, eng, søer, vandløb, slette, krat, vildtager, nålebevoksning og løvskov, forklarer han.

En anderledes rute

I anledning af påsken vil weekendens rute blive markeret allerede onsdag, når naturvejleder fra Ringkøbing-Skjern Museum, Sabine Jensen, for 9. gang pakker de ca. 500 små røde flag i rygsækken og begiver sig afsted.

Til gengæld vil FrivilligVest, der har stået for at samle flagene sammen igen om tirsdagen, rykke ud i skydeterrænet allerede mandag eftermiddag, fordi soldaterne genindtager området tirsdag morgen.

Også på andre måder bliver påskens rute lidt anderledes end de hidtidige ruter, der har ført off road og ind i skov og krat i en grad, så kommentarerne på den tilhørende facebookside er strømmet over med begejstring fra folk, der har opdaget nye hjørner af ellers velkendte skove og plantager.

- På skydeterrænet kan der ligge forsagere, så derfor skal man holde sig til de veje, der er afmærket på kortet. Sammen med terræninspektøren har vi lavet en varieret rute, der samtidig sikrer, at vi går, hvor vi må, siger Sabine Jensen.

Desuden vil det i modsætning til de andre ruter være muligt at komme rundt i Borrislejren med barnevogn eller på cykel, og i anledning af påsken vil Sundhedscenter Vest lægge små påskeæg ud til de besøgende efter devisen om, at både motion og livsglæde er sundt.

Sidste chance – og dog…

Da Sundhedscenteret tog initiativ til Wild West Walk ’n’ Run var det ikke mindst på grund af den kæmpe sundhedsmæssige vitaminindsprøjtning en vandre- eller løbetur i naturen giver til vintertrætte og coronanedluknings-ramte mennesker.

Hver weekend i februar og marts måned har en arbejdsgruppe på tværs af Ringkøbing-Skjern Kommunes Kultur, Natur og Fritidsafdeling, Ringkøbing-Skjern Museum og altså Sundhedscenter Vest udpeget et nyt naturområde i Naturens Rige, hvor der op til weekenden er blevet afmærket en rute på 6-9 kilometer igennem skov og plantage, på hede og langs vandløb – og en enkelt gang langs Vesterhavet.

Og ruterne, der har været markeret i Snogdal Plantage og derefter Tarm Kommuneplantage, Sandbæk Plantage, Momhøje, Lyngvig Fyr, Øster Lem Hede & Løvstrup Plantage, Omkring Hoven & Tirsbjerg Plantage, Faster Plantage og nu på Borris Hede, har været en kæmpe succes at dømme efter antallet af parkerede biler ved startflaget – og at dømme efter kommentarerne på Facebook-siden Wild West Walk ’n’ Run:

- Vi kan se, at mange har gået med på samtlige ruter, og folk har virkelig taget godt imod initiativet, fortæller Trine Burmølle, udviklingskonsulent ved Sundhedscenter Vest. Hun tilføjer, at der er kommet adskillige opfordringer til at fortsætte Wild West Walk ’n’ Run-markeringerne af ruter i naturen.

- Vi var fra starten enige om, at Wild West Walk ’n’ Run var for en begrænset periode, men de mange positive kommentarer har da fået os til at overveje, om vi skal finde på noget lignende i efteråret, siger Trine Burmølle.

Indtil da vil beach flaget, der markerer rutens start, de ca. 500 små røde flag, der sikrer, at man ikke farer vild i skoven – og den tilhørende facebook-side blive stillet til rådighed for de borger- og sogneforeninger, idrætsforeninger og andre, der kunne have lyst til at arrangere offentlige ture i deres lokalområde.