26. januar 2017

Naturkanon: Alle elever i Naturens Rige skal lære om udvalgte særlige naturperler

Naturkanon: Alle elever i Naturens Rige skal lære om udvalgte særlige naturperler

Skolelederne i Ringkøbing-Skjern Kommune har sat et stort arbejde i gang for at skabe en naturkanon over lokale destinationer med særlig stor natur- og kulturhistorisk værdi. Alle kommunens elever skal opleve og undervises i de særlige steder i løbet af deres skoletid.

Sammen med den ny naturkanon udvikles også et interaktivt læringskort over kommunens natur, hvor klasserne kan lægge deres oplevelser og gode læringsråd ind, så det bliver et levende kort, der hele tiden udvikler sig.

- Det er skolernes opgave at implementere byrådets vision, Naturens Rige, i vores undervisning og læring. Alle skoleledere er enige om at gøre det i fællesskab og ved hjælp af en kanon, fortæller skoleleder på Tarm Skole og medlem af styregruppen bag arbejdet, Else Thorup.

Styregruppen foreslår, at de særlige kanon-destinationer for Naturens Rige udvælges af en komité/gruppe bestående af bl.a. politikere, erhvervsfolk, grønne organisationer og skolefolk, ud fra indkomne forslag i en offentlig proces.

Eleverne skal være stolte af at bo i Naturens Rige

Hensigten med den ny naturkanon er blandt andet at gøre det lettere at undervise om naturen i Naturens Rige og at bidrage til det gode barneliv i kommunen.

- Vi vil skabe gode fortællinger om vores skoler og om kommunen, og vi håber, at en naturkanon på den lange bane kan være med til at markedsføre kommunen og gøre eleverne stolte af at bo her. Det vil gavne bosætningen, siger Else Thorup.

- Jo mere bevidste vores elever bliver om de værdier, naturen rummer, des mere vil de have at vende tilbage til, når de er færdige med at uddanne sig og skal bygge en tilværelse op, siger hun.

Alle interesserede inviteres med i arbejdet

Næste skridt er at invitere alle interesserede borgere, foreninger, skolebestyrelser og virksomheder med flere med i arbejdet. Det sker på et fyraftensmøde torsdag den 2. februar på Lem Stationsskole.

- Jeg håber, at vi på mødet får kendskab til nye områder, der skal med på læringskortet, så det bliver så dækkende som overhovedet muligt fra start, siger Else Thorup.

Drømmer om en naturbus

Skolelederne har en drøm om at finde midler til en naturbus, så eleverne lettere kan komme ud til de steder, der indgår i den kommende naturkanon.

- Vi bor i Danmarks geografisk set største kommune, så for at gøre det muligt for alle at nå ud til de særlige kanon-destinationer, ønsker vi os, at skolerne får en fælles naturbus, som lærerne kan booke på skoledage, siger Else Thorup.

Styregruppen ønsker, at der ansættes en naturvejleder som projektkoordinator og chauffør på bussen, som primært kører til de særlige kanon-destinationer, og at hver skole tildeles en dag pr. 40 elever pr. skoleår.

Bussen kunne bruges af turister og borgere uden for normal skoletid.

Fyraftensmødet

Finder sted på Lem Stationsskole, Skolegade 34, 6940 Lem torsdag den 2. februar, kl. 17.00 – ca. 18.30

Gå til kortet Naturkanon