17. november 2020

Resultatet af Byrådets behandling af den kommende skolestruktur

colourbox

Et år er der gået, siden byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune den 19. november sidste år nedsatte det særlige §17, stk. 4-udvalg for at tage et grundigt kig på den fremtidige skolestruktur i kommunen.

Efter et omhyggeligt udvalgsarbejde, stod det på tirsdagens byrådsmøde klart, at et flertal af byrådsmedlemmerne følger indstillingen om allerede fra 1. august 2021 at samle Amagerskolen og Kirkeskolen i Skjern under én ledelse og en skolebestyrelse med henblik på at opnå en model med én by – én skole.

Fra 1. august 2022 skal overbygningen, dvs. 6.-9. klasserne i Skjern samles på én skole, mens vurderingen blandt byrådsmedlemmerne er, at skolebestyrelsen i Skjern skal med i drøftelserne om, hvorvidt skolerne skal fuldstændig faseopdeles, så 0.-6. klasse går i skole på én matrikel og overbygningseleverne går på en anden.

Et flertal blandt byrådsmedlemmerne stemte ligeledes for at sætte 60 som en ny minimumsgrænse for, hvornår en skole er for lille til at kunne drives forsvarligt. Minimumsgrænsen kommer med den tilføjelse, at tildelingen af midler til at drive skole for baseres på minimum 75 elever. Den øgede omkostning til dén model skal tages fra fælleskassen og ikke påvirke det nuværende skolebudget på ca. 290 mio. kr. pr år. Denne del af beslutningen får virkning fra 1. august 2022.

Dermed følger et flertal af byrådsmedlemmerne den indstilling som et flertal af medlemmerne i Børne- og Familieudvalget havde fremsendt til behandling – en indstilling, som var udarbejdet på baggrund af Skolestrukturudvalgets rapport og på baggrund af drøftelser blandt de politiske partiers gruppeformænd. 

Høringsperiode

Byrådets beslutning vil allerede tirsdag aften blive sendt i otte ugers offentlig høring. Det betyder, at skolebestyrelserne har frem til den 12. januar til at indsende kommentarer, hvorefter Børne- og Familieudvalget behandler høringssvar og Økonomiudvalget behandler sagen igen, før den endelige skolestruktur skal besluttes på byrådsmødet den 9. februar 2021.

Herefter vil ændringerne i skolestrukturen blive endeligt meldt ud til de berørte skoler senest 1. marts med virkning fra 1. august, sådan som folkeskoleloven foreskriver, at skolelukninger eller -sammenlægninger skal meddeles.

Baggrunden for byrådets beslutning om at nedsætte Skolestrukturudvalget var et faldende børnetal – foruden et politisk ønske om, at skoleområdet skal spare 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. om året fra og med 2022. Med det hovedforslag fra de politiske partiers gruppeformænd, som flertallet i byrådet stemte for, er kravet om besparelser på skoleområdet faldet bort.

Skolestrukturudvalget, der foruden byrådspolitikere har inkluderet skoleledere, lærere, repræsentanter for forældrene foruden Ungerådet og Landdistriktsrådet har i sin rapport til Børne- og Familieudvalget samt byrådet undersøgt og beskrevet konsekvenserne for de tre forskellige minimumselevtal på hhv. 60, 75 og 100 elever, men kunne ikke blive enige om at anbefale et endeligt elevtal.

Derimod var der i udvalget enighed om at anbefale en model med én by – én skole, fordi der også i centerbyerne bliver stadigt færre elever i skolerne.

Referatet fra tirsdagens byrådsmøde kan læses her

 

FAKTA:

Skolestrukturudvalget blev nedsat af byrådets den 19. november 2019 som et § 17, stk. 4 udvalg.

Formålet med udvalgets arbejde var at skabe grundlag for, at byrådet kan vedtage en skolestruktur, som er langtidsholdbar, og som sikrer en god balance mellem hensynet til geografisk dækning, økonomi samt faglighed og trivsel.

Rapporten fra Skolestrukturudvalget kan læses her: https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/B%C3%B8rne-%20og%20Familieudvalget/2020-09-22%2008.00/Dagsorden/Dagsorden/Hjemmeside/2020-09-17%2022.17.11/Attachments/2886103-4263293-1.pdf