30. oktober 2019

Årsmøde i Landdistriktsrådet

Foto: Merete Jensen

På dagsordenen til Landdistriktsrådets årsmøde er omdannelseslandsby-projektet og ”Udkanternes Danmarkskort” foruden valg til Landdistriktsrådet.

Når op til fire repræsentanter for alle borger- og sogneforeninger i kommunen mandag den 11. november mødes til årsmøde i Landdistriktsrådet er der fokus på udviklingsmuligheder – og på foredrag med kant.

Professor Johs. Nørregaard Frandsen, der oprindeligt er landmandsuddannet, men skiftede retning og blev cand. mag i nordisk litteratur og sidenhen professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet, har holdt utallige foredrag om landbolivet.

Det gør han igen den 11. november i Lem, og han lover at inddrage humor og ironi, når han i sit foredrag ”Udkanternes Danmarkskort” opfordrer landdistrikterne til at gentænke urbaniseringens givne vilkår i stedet for at ”sætte sig ned og jamre over denne udvikling (eller afvikling)” som han skriver i oplægget.

Inden foredraget, starter aftenen med udlevering af stemmesedler, velkomst og spisning, før formand for Landdistriktsrådet Torben Hjøllund Mortensen aflægger formandens beretning.

Derefter vil Lotte Finnerup, landdistriktskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune orientere om igangværende og kommende landdistriktsprojekter, ligesom planlægger og arkitekt André Hundahl Esbersen vil fortælle om omdannelseslandsby-projektet.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomiudvalg allokerede i juni måned 300.000 kr. fra budgettet for landdistriktsudvikling til et udviklingsprojekt, der eksempelvis kan udlægge to landsbyer i kommunen som omdannelseslandsbyer.

Det betyder, at to landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune vil få mulighed for at få udarbejdet fysiske planer for udvikling og omdannelse, så det bliver muligt at udvide deres afgrænsning og f.eks. bygge boliger tæt på et attraktivt skovområde.

- Ansøgninger for at komme i betragtning som omdannelseslandsby skal først indsendes sidst i januar 2020, men vi fornemmer en interesse for at høre mere om mulighederne i omdannelseslandsbyer, siger Lotte Finnerup.

Og endelig vil der på årsmødets mere formelle del være valg til fire af de ikke-politiske pladser i Landdistriktsrådet samt valg af personlige stedfortrædere. Ud af de fire pladser, søger tre nuværende medlemmer genvalg. Det gælder Irvin Christensen, Dennis Barbesgaard og Christian Christensen, mens Allan Rasmussen er udtrådt af Landdistriktsrådet.

Efter en kaffepause slutter årsmødet med professor Johs. Nørregaard Frandsens tankevækkende kig på Udkantens Danmarkskort i en tid, hvor urbaniseringen ifølge professoren er den absolutte hovedtrend.

- Jeg glæder mig til et foredrag, der vistnok rusker lidt op i vanetænkningen – og jeg håber, at borger- og sogneforeningerne i hele kommunen vil gribe muligheden for at mødes til en aften, hvor vi udover ny inspiration og viden også byder på muligheden for at networke og idé- og erfaringsudveksle på tværs af landsbyerne og på tværs af sognegrænserne, siger Landdistriktsrådets formand Torben Hjøllund Mortensen.

 

FAKTA:

Årsmøde i Landdistriktsrådet afholdes den 11. november kl. 17.45-21.15 på Hotel Smedegaarden, Jernbanegade 2 i Lem.

Tilmelding af op til fire repræsentanter for borger- og sogneforeninger bedes ske senest den 5. november pr e-mail til lotte.finnerup[mail]rksk.dk eller telefonisk på 25 32 47 46.

 

Om Udkanternes Danmarkskort skriver foredragsholderen, professor Johs. Nørregaard Frandsen: ”Betydelige dele af Danmark betragtes i dag som ’udkanter’, altså udviklingssvage områder, fordi den såkaldte urbanisering er tidens absolutte hovedtendens. Unge vandrer i stadig større omfang mod byerne, hvor de uddanner sig og slår sig ned. Man kan sætte sig ned og jamre i et væk over denne udvikling (eller afvikling), men man kan også betragte det som en mulighed for at gentænke de vilkår, vi lever under.”

 

Læs mere om omdannelseslandsbyer her

 

Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af byrådsmedlemmer og af repræsentanter valgt af områdets borger- og sogneforeninger i landområderne. Rådet er paraplyorganisation og politisk talerør for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommunes Landdistrikter.

Landdistriktsrådets opgaver er, at:

  • Understøtte skabelsen af sammenhæng, videndeling og udvikling i landdistrikterne.
  • Bidrage til udarbejdelse, revision og implementering af kommunens landdistriktspolitik og landdistriktspolitiske handlingsplan.
  • Arbejde for forenkling, smidiggørelse og udvidelse af rammerne for udvikling i landdistrikterne.
  • Være dialogpartner og rådgivende i forhold til kommunens stående udvalg samt lokalråd, sogneforeninger og borgerråd i kommunen i sager, der berører landdistrikterne.
  • Indstille til kommunens Økonomiudvalg, hvordan midler reserveret til landdistriktsområdet bliver anvendt.
  • Varetage landdistrikternes interesser i forhold til kommuner, regioner, staten, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer.
  • Stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen skaber helhed og sammenhæng i landdistrikterne.
  • Understøtte bosætning i landdistrikter gennem synliggørelse af lokalområdernes attraktive levevilkår.