6. oktober 2022

Få redskaber til at håndtere angst, depression eller kroniske smerter

Colourbox

Hvordan klarer man bedst en dagligdag med angst eller depression? Og hvordan håndterer man kronisk smerte?

Dét er de grundlæggende spørgsmål bag de ”Lær at tackle”-forløb, som Sundhedscenter Vest nu igen starter op hhv. den 25. og 27. oktober.

”Lær at tackle” er den overordnede ramme for mestringsprogrammer, hvor borgere med angst, depression eller kronisk smerte kan lære metoder til bedre at mestre deres situation som syg eller pårørende til en syg.

Videnskabelige undersøgelser dokumenterer positive effekter af ”Lær at tackle”-kurserne. Ifølge en undersøgelse fra 2021 har deltagere i angst og depression-kurset bl.a. fået øget trivsel, færre symptomer og er blevet bedre til at mestre hverdagen og sygdommen, herunder også en øget tro på egne evner til at mestre situationen og til at få følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne.

Gennem henholdsvis seks og syv kursusmoduler á 2,5 timer mødes de med erfarne undervisere og lærer gennem kognitiv indlæringspsykologi at tackle hverdagen.

- Kurserne har fokus på at sikre, at man kan leve et godt liv, selv om man lever med kronisk smerte eller med angst eller depression, forklarer Hanne Larsen, sundhedsfaglig medarbejder i Sundhedscenter Vest.

Hanne Larsen er koordinator for kommunens ”Lær at tackle”-indsats – og hun tilføjer, at det som noget nyt er blevet muligt for pårørende at deltage på et e-læringskursus. Det vil sige, man sidder hjemme hos sig selv, og tager kuret, når det passer ind i hverdagen. Denne mulighed er kun gældende for pårørende.

Hanne Larsen opfordrer alle, der tænker, at de kunne have gavn af Lær at tackle-tilbuddet, til at henvende sig på hanne.larsen@rksk.dk eller på telefon 20 67 61 88.

 

FAKTA:

Lær at tackle er gruppeforløb, der skal lære mennesker med angst, depression eller kronisk smerte at mestre situationen.

Du kan læse mere om Lær at tackle-forløbene her

Sundhedscenter Vest starter nye ”Lær at tackle”-forløb op den 25. oktober og den 27. oktober. Interesserede borgere kan henvende sig til Hanne Larsen på hanne.larsen@rksk.dk hurtigst muligt.

Det er gratis at deltage i kursusforløbene.

 

Ifølge Komiteen for Sundhedsoplysning, har følgende positive effekter vist sig ved ”lær at tackle”-forløbene for angst og depression:

•                           Bedre selvvurderet helbred

•                           Reduktion af smerte og træthed

•                           Reduktion af symptomer på angst og depression

•                           Reduktion af bekymring for helbred

•                           Øget self-efficacy (tro på egne evner)

•                           Reduceret funktionsbegrænsning

•                           Øget brug af kognitive strategier til at håndtere symptomer

•                           Øget fysisk aktivitet

•                           Øget trivsel

•                           Bedre søvn