25. oktober 2022

Har du en mening om handelslivet i kommunen?

Foto fra Skjern

Ringkøbing-Skjern Kommune søger deltagere til fokusgruppeinterview om handelslivet i vores byer.

Hvad er et attraktivt handelsliv i Ringkøbing-Skjern Kommune? Hvad skal der til for at skabe en levende by? Og hvordan kan handelslivet forbedres i kommunen?

Dét er nogle af de spørgsmål, Ringkøbing-Skjern Kommune gerne vil stille i en fokusgruppe bestående af ca. 10 borgere.

- Vi søger en lille gruppe borgere, som har gjort sig nogle tanker om det gode handelsliv både nu og i fremtiden – og som har lyst til at bruge et par timer på at debattere emnet, forklarer erhvervskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lise Mejlhede Kjeldbjerg.

Fokusgruppen mødes den 8. november kl. 15.00–17.00 på Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing. Udover lidt smørrebrød, kaffe/te og kage vil interesserede blive mødt af to af kommunens analysekonsulenter, der styrer samtalen på mødet og derved sikrer, at snakken kommer rundt om alle spørgsmål - med udgangspunkt i deltagernes forskellige synsvinkler på handelslivet i kommunen. 

Kommunens konsulenter har allerede været på gaden i løbet af efterårsferien for at tale med turister om deres oplevelse af at handle i vores byer.

Formålet er at udarbejde kommunens nye handelspolitik, som skal sikre et godt og bæredygtigt handelsliv i byerne.

Interesserede kan tilmelde sig hos Lise Mejlhede Kjeldbjerg på mail Lise.kjeldbjerg@rksk.dk eller tlf. 51 24 96 95 senest mandag d. 31.  oktober.