23. januar 2019

Pårørende til langvarigt syge får hjælp til at tackle hverdagen

Pårørende til langvarigt syge får hjælp til at tackle hverdagen

Mens pårørende til langvarigt syge og demente lægger deres eget liv lidt til side for at støtte og hjælpe deres syge familiemedlem, risikerer de selv at blive ramt af fysisk sygdom, stress, mistrivsel, depression eller social isolation på grund af fysiske eller psykiske belastninger.

Derfor tilbyder Ringkøbing-Skjern Kommune nu hjælp til pårørende i form af kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”.

Formålet med kurset er at give deltagerne konkrete redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer, som netop kan øge deres trivsel. Kurset giver også mulighed for at møde andre pårørende, der forstår de udfordringer og frustrationer, som pårørende til langvarigt syge kan have.

- Vi ser, at pårørende bliver syge, fordi de er under stor belastning i hverdagen. Det er både følelsesmæssigt og praktisk krævende at være pårørende til en, der er syg i rigtig lang tid, og de kan selv ende med at blive stressede, deprimerede eller endda kronisk syge, siger Hanne Larsen, koordinator for Lær at tackle-kurserne.

Et frirum

Kurset er for alle voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Det kan være ens partner, forældre, søskende eller nære venner, der er ramt af sygdom som eksempelvis depression, kræft, KOL eller demens. Emnerne på kurset er aktuelle for pårørende, uanset hvilke sygdomme deres nærmeste lider af.

- Kurset er et frirum, hvor pårørende mødes med ligestillede og har mulighed for at drøfte emner, som ellers kan være vanskelige at tale om. Vi taler blandt andet om, hvordan de kan bede om hjælp, hvordan de håndterer de svære følelser og symptomer på stress. Når pårørende får større indsigt i problematikkerne øger de deres muligheder for at gøre noget aktivt og dermed skabe forandring, siger Hanne Larsen.

Kurset består af syv moduler, instruktørerne på kurset har selv erfaring med at være pårørende, og er blevet uddannet til at lede kurset.

Indsatsen på kurset er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune, og erfaringerne her fra viser bl.a., at 85 procent af deltagerne er blevet bedre til at passe på sig selv, mens 93 procent er blevet bedre til at bruge deres netværk.


Kurset starter tirsdag d. 19. februar kl. 15.00 på Sundhedshuset i Tarm, Kirkegade 3. Tilmelding kan ske til Sundhedscenter Vest på tlf.: 9974 1912 eller på email til sundhedscenter.vest[mail]rksk.dk

 

Fakta:

Satspuljemidler på ældreområdet er afsat til udbredelsen af kurset i alle danske kommuner. Komiteen for Sundhedsoplysning står for udbredelsen, som sker i perioden 2018-2021.


750.000 danskere er pårørende til ældre med alvorlige helbredsproblemer. Når alle pårørende – uanset alder – medregnes, er antallet formodentlig langt højere. En undersøgelse viser, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, mens hver tredje føler sig stresset. Begge dele på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Hver femte oplever, at de er blevet kronisk syge af belastningen.

 

Kursusevalueringen fra de første kurser i Københavns kommune viser bl.a. at:

  • 93% er tilfredse eller meget tilfredse med kurset
  • 71% har opnået bedre trivsel
  • 85% er blevet bedre til at passe på sig selv
  • 78% har fået redskaber til at tackle symptomer som træthed, stress eller tristhed
  • 93% er blevet bedre til at bruge deres netværk.