24. januar 2019

Integrationsprojekt gør flygtninge til ambassadører

Integrationsprojekt gør flygtninge til ambassadører

10-12 flygtninge og familiesammenførte mødes på jævnlig basis for at få indsigt i lokale og nationale samfundsforhold over en bid mad. I morgen kigger Udlændinge- og integrationsministeren forbi.

Formålet er to-delt, når 10-12 flygtninge og familiesammenførte mødes hver anden måned i kantinen i kommunens Beskæftigelsesafdeling: de nytilkomne får viden om det samfund, de er ankommet til, og kommunen får ambassadører, der kan dele deres viden i flygtninge- og indvandrer-netværk, samt perspektiver på kommunens indsatser til målgruppen.

- Gennem åbne samtaler øger vi den sociale kapital og forståelsen mellem kommunen og flygtningene. Ved at skabe et rum, hvor vi i en uformel tone og i en ligeværdig ramme kan udveksle synspunkter, bliver både kommunen og borgerne klogere på, hvad der fungerer godt, og hvor udfordringerne ligger, siger socialrådgiver Hanna Esmarch Lund fra Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsafdeling.

Gruppen består af mennesker med rødder i de fire største minoritetsgrupper og er udvalgt ud fra, at de skal kunne tale og forstå dansk, have lyst til et konstruktivt samarbejde med kommunen, være indstillet på at dele den viden de får på møderne ud i deres netværk, samt bringe perspektiver på bestemte emner med fra de miljøer, de færdes i, siger Hanna Esmarch Lund.

Mødes med integrationsminister i kantinen
Gruppen er mødtes om mange forskellige emner siden efteråret 2017. Samskabelse og frivillighed, kommunens beskæftigelsesindsatser, input til den lokale integrationspolitik og hvad god integration vil sige, er blot nogle af de emner, gruppen har vendt over en pizza i kommunekantinen i Skjern.

Nogle gange har gruppen besøg af en oplægsholder. Blandt andet har kommunaldirektøren og politiet fortalt om deres arbejde og fredag den 25. januar kigger Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg forbi.

- Vi har inviteret ministeren så gruppen kan drøfte integrationspolitikken og de nuværende og kommende regler med hende for derigennem at opnå større forståelse for baggrunden for den nuværende lov, og vi er meget glade for, at hun har takket ja til invitationen, siger Hanna Esmarch Lund.